روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

محمود حقمل سخنگوی والی ولایت بغلان: دشمن توان جنگی اش را در ولایت بغلان از دست داده است

پرسش: در ولایت بغلان پروسه انتخابات چگونه انجام شد سرو صدا هایی را کاندیدا ن  بلند کردند که تقلب صورت گرفته و نوار های از تقلب نیز در رسانه های اجتماعی نشر گردید .نظر رهبری ولایت در این زمینه چیست چگونه  با تقلب کاران منحیث حکومت محلی برخورد می نماید؟

پاسخ : با وجود تهدیدات مردم، شریف ولایت بغلان به‏شکل گسترده و دسته ، دسته  در تمام محلات رای دهی که از سوی کمیسیون انتخابات تثبیت شده بود  به پای صندوق های رای دهی رفتند تا رای خودرا برای کاندیدان دل خواه شان استعمال نمایند خوشبختانه تا ختم پروسه رای دهی نیروهای امنیتی مستقر در ولایت بغلان تمام تلاش های خویش را به خاطر امنیت انجام دادند تا از فعالیت تخریبی دشمن جلوگیری نمایند که چنین هم کردند در جریان این پروسه، مردم به فکر آرام برای رأی دهی رفتند ، اما اینکه در جریان پروسه تقلب صورت گرفته این موضوع مربوط می شود به کمیسیون انتخابات به خصوص به کمیسیون شکایات انتخاباتی تا به صورت درست  آرای سفید را ازآرای سیاه جدا نماید ، از نگاه قانون انتخابات، حکومت های محلی و یا مرکزی حق مداخله در این پروسه ملی را ندارند تا صندوق های رأی دهی را مورد تفتیش و کنترول قرار بدهند، بناً به منظوررسیدگی به شکایت های انتخا باتی  کمیسیون شکایات انتخاباتی از سوی نهاد های مدنی و حکومت مرکزی تشکیل شده است حال به کمیسیون شکایات انتخاباتی برمی گردد که‏با رأی های سفید و سیاه را چگونه تشخیص نماید و چگونه با سازمان دهند گان تقلب بر‏خورد قانونی نماید این وظیفه  کمیسیون  می باشد.

پرسش: رهبری ولایت بغلان در برابر تقلب کاران خاموش خواهد بود یا اینکه  صلاحیت دارد کسانی راکه تقلب کرده اند  و از سوی کمیسیون هم تثبیت شود که این افراد در ادارات ولایت بغلان مصروف کار رسمی می  باشند مجازات نماید

پاسخ: در مورد مداخله رهبری ولایت در پروسه انتخابات هیچ قانونی وجود ندارد تا رهبری یک ولایت در پروسه های ملی مداخله وسوء استفاده نماید قبلاً از سوی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان برای تمام مسئولین ملکی و نظامی هدایت داده شده است که هیچ یکی ازاداره های دولتی در پروسه انتخابات حق مداخله و یا تعیین کارمندان بخش انتخابات را ندارند اگر چنین مواردی تثبیت شود از سوی دولت مورد باز‏پرس قرار خواهد گرفت از این سبب رهبری ولایت بغلان با اصل بی طرفی در پروسه انتخابات در روز رأی دهی هیچ نوع مداخله مستقیم و یا غیر‎مستقیم نداشته است فقط وظیفه مسئولین ولایت توجه بر تأمین امنیت رأی دهند گان بود و بس این موضوع بر میگردد به خود کمیسیون شکایات انتخاباتی که با تلقب کاران چه نوع برخورد قانونی نماید .

پرسش : وضعیت امنیتی در ولایت بغلان چگونه است آیا در حملات دشمن نسبت به سال های قبل تغییری رونما شده است ؟

پاسخ: همکاری پیهم  مردم شریف ولایت بغلان با رهبری ولایت و با رهبری نیرو های امنیتی سبب شده تا دشمن نسبت به سالهای قبل نتواند دست به فعالیت های تخریبی و جنگی بزند در حال حاضر وضعیت امنیتی بهتر داریم دشمنان بار ها حملات شان را بالای پوسته ها و ولسوالی انجام دادند اما به همت والای مردم و توانمندی دفع و طرد نیرو های امنیتی و دفاعی کشور مستقر در ولایت بغلان سبب شده تا دشمن در تمام سطوح ضربه بخورد و تلفات بدهد آنها هیچ نوع دست آورد نداشته اند  دست آورد دشمن فقط قتل مردم بی گناه و بی جا شدن مردم از خانه و محل شان بوده و بس. دشمن تمام تلاش های جنگی خودرا بکا ر برد تا اگر بتواند خودرا تا نزدیک های مرکز برساند اما تحرکات جنگی شان توسط نیرو های امنیتی، همکاری مردم وبا خیزش های مردمی عقب زده شد و تلفات سنگین به دشمن وارد شده است حال دیگر توان و ماشین جنگی دشمن در ولایت بغلان درهم کوبیده شده است آنها  تنها  در سه نقطه توانسته  فعالیت نمایند. و ولایت بغلان را نا امن بسازد رهبری ولایت برای از بین بردن آنها پلان هایی را با مسئولین محلی و با حکومت مرکزی شریک ساخته است که با از بین بردن این سه نقطه بتوانیم در تمام ولایت بغلان امنیت کلی را ایجاد نماییم در این باره ما از حکومت مرکزی و وزارت های سکتوری خواهان همکاری می باشیم .

پرشس : عواملی که باعث نفوذ دشمن در ولایت بغلان شده تا حال از سوی رهبری ولایت و سایر دست اندر کاران نظامی و شورای ولایتی تشخیص شده، اگر شده پس چرا تا حال این عوامل  با این  قوت نظامی و امکانات تخنیکی برطرف نشده است ؟

 پاسخ : یکی از عواملی که ولایت بغلان را نا امن کرده  مرز های مشترک میان ولایت بغلان با دیگر ولایت های شمال است  ، دشمن از ولایت کند ز می تواند وارد ولایت بغلان شود، همچنان از طریق بلخ و سمنگان . این مرز های مشترک با عث نا امنی شده است روی همین اصل ما توان خویش را بکارد برده ایم که از نفوذ بیشتر دشمن در ولایت بغلان جلوگیری شود چون بغلان  راه حیاتی کابل و شما ل بحساب میاید اگر خدا ناخواسته دشمن بالای ولایت بغلان تسلط کامل پیدا کند  رفت و آمد از شمال به مرکز و از مرکز به شما ل قطع خواهد شد، مردم ونیرو های امنیتی مستقر در ولایت بغلان برای تاًمین امنیت این شاهراه  خسارات زیاد را از سوی دشمن متقبل شده اند اما با وجود تمام مشکلات که سرراه ما وجود دارد از ولایت بغلان مانند جان خود دفاع خواهیم کرد ما طرح های خودرا با حکومت مرکزی در میان گذاشته ایم که برای سرکوب و نا بودی لانه های دشمن در ولایت بغلان اقدامات جدی را رویدست گیرد.

و – م

ممکن است شما دوست داشته باشید