روزنامه ملی انیس
روزنامه انیس یکی از قدیمی‌ترین روزنامه‌های چاپی در افغانستان می‌باشد. این روزنامه برای اولین بار در 15 ثور سال 1306 ه ش اولین نسخهٔ خود را در کابل منتشر کرد.

محمد طاهرزهیر: وزارت اطلاعات وفرهنگ ازهیچگونه همکاری با جوانان به ویژه محصلان دریغ نمی کند

رئیس اتحادیۀ محصلان پوهنتون کابل، دیروز دردیداربا محمد طاهر زهیرنامزد وزیر و سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ، دررابطه به اهداف و فعالیت های این اتحادیه معلومات داد.
به گزارش خبرنگارآژانس باختر؛ دراین دیدار، امید مهریاررئیس اتحادیۀ محصلان پوهنتون کابل، درحالی که شماری ازاعضای هیئت رهبری این اتحادیه نیزحضورداشتند، دررابطه به اهداف و فعالیت های این اتحادیه معلومات داد و خواهان حمایت و همکاری وزارت اطلاعات وفرهنگ از این اتحادیه شد.
وی همچنان پیرامون برنامۀ ” گفتمان ملی محصلان افغانستان وایجاد اتحادیۀ سراسری محصلان ” که درآیندۀ نزدیک درکابل برگزار خواهد شد، نیز توضیحات داد.
او گفت که این برنامه را اتحادیۀ محصلان پوهنتون کابل به همکاری معینیت امورجوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ برگزار خواهد کرد و درآن نمایندگان محصلان پوهنتون و موسسات تحصیلات عالی دولتی از تمام ولایت های کشوراشتراک خواهند کرد .
رئیس اتحادیۀ محصلان پوهنتون کابل خاطرنشان کرد که دراین برنامه ، نمایندگان محصلان دررابطه به موقف و نقش محصلان درروند صلح، ایجاد اتحادیۀ سراسری محصلان و مشکلات محصلان درپوهنتون ها و نظام تحصیلات عالی کشور؛ نظریات ، پیشنهاد ها و طرح های شان را ارائه خواهند کرد .
سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ، خاطرنشان کرد که به فرهنگ درکشورچنانچه که باید توجه صورت بگیرد، توجه نشده است درحالی که باید فرهنگ دراولویت کارباشد.
همچنان سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ ازهمکاری این وزارت با هیئت رهبری اتحادیۀ محصلان پوهنتون کابل اطمینان داد و گفت که این وزارت با جوانان به ویژه محصلان درسطوح مختلف ازهیچگونه همکاری دریغ نمی کند.

ممکن است شما دوست داشته باشید