روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

محمد حنیف اتمر از روند شناسایی و توزیع تذکره و پاسپورت برای پناهجویان افغان در ایران تمجید کرد

محمد حنیف اتمر سرپرست وزارت امور خارجه با فیلیپو گراندی کمیساری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان دیدار کرد‪.‬‬
سرپرست وزارت امور خارجه از کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به خاطر تعهد و همکاری دوامدار شان با پناهندگان افغان طی سالهای گذشته اظهار سپاس و قدردانی نمود‪.‬‬
گراندی از فعالیتهای اخیر دولت جمهوری اسلامی افغانستان که روند شناسایی و توزیع تذکره و پاسپورت برای پناهجویان افغان در ایران را آغاز کرده، تمجید کرد. وی افزود که کمیساری عالی پناهندگان در امور پناهندگان برای پشتیبانی از برنامه های دولت افغانستان آماده است‪.‬‬
سپس اتمر در مورد فعالیت ها و برنامه های دولت افغانستان برای پناهندگان در ایران و پاکستان و همچنین پیشرفت های حاصل شده برای پناهندگان در ایران، با گراندی صحبت کرد‪.‬‬
هر دو طرف همچنین در مورد نقش سازمانهای مختلف، به ویژه بانک جهانی، بانک توسعه آسیایی و سایر نهادها در زمینه ظرفیت سازی مهاجران، ادغام آنها و اعزام نیروی کار مهاجر بحث و تبادل نظر کردند‪.‬‬
در پایان ملاقات گراندی در مورد مصونیت و امنیت پناهجویان و پناهندگان در خارج از افغانستان به اتمر توضیح داده و اظهار داشت که کمیساری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، به عنوان یک نهاد مسئول، در مورد کمک و همکاری با پناهندگان افغان دریغ نخواهد کرد‪. ‬

ممکن است شما دوست داشته باشید