روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

محمد اشرف غنی:  پلان و برنامۀ منظم بخاطر حفظ و مراقبت تأسیسات، تجهیزات و وسایط نهادهای امنیتی و دفاعی ترتیب گردد

محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان و سرقوماندان اعلی قوای مسلح، قبل از ظهر دیروز در نشستی با معینان وزارت های دفاع ملی و امور داخله، پلان همه جانبۀ مدیریت مالی نهادهای امنیتی را به منظور صرفه‌جویی در مصارف و جلوگیری از ضیاع منابع، مورد بررسی قرار داد.

در این نشست که در ارگ انجام شد رئیس جمهور غنی ضمن استماع گزارش صرفه‌جویی سال ۱۳۹۸ در وزارت‌های دفاع ملی و امور داخله گفت که صرفه‌جویی‌های چشم‌گیری در مصارف نهادهای امنیتی و دفاعی به خصوص در بخش تیل، اعاشه، تجهیزات غیر ضروری و قراردادها، صورت گرفته است. وی با تاکید گفت که مصارف بودجه در نهادهای امنیتی باید با ضریب افزایش مؤثریت انجام شود و نیاز است تا یک سیستم مالی استندرد ترتیب گردد.

رئیس جمهور کشور خاطرنشان ساخت که پلان بودجه در نهادهای امنیتی و دفاعی و همچنان پلان صرفه‌جویی در این نهادها بر اساس اهداف ترتیب گردد تا مؤثریت در مصرف بودجه به میان آید. وی همچنان تاکید کرد که در مقابل فساد مبارزۀ جدی انجام شود و به جلوگیری از ضایع شدن منابع نیز تمرکز بیشتر صورت گیرد.

رئیس جمهور غنی با اشاره به تورم تشکیلاتی در نهادهای امنیتی و دفاعی، به مسئولین این نهادها هدایت داد تا روی تشکیلات نهادهای شان تجدید نظر نموده و از تورم تشکیلاتی جلوگیر نمایند.

رئیس جمهور گفت که یک ارزیابی همه‌جانبه از تأسیسات نظامی، تجهیزات و وسایط به سطح ولسوالی‌ها انجام شود تا یک تصویر واضح به میان آید. وی افزود که بر اساس این ارزیابی، کمبودی‌ها و نیازمندی‌ها روشن گردد و روی یک طرح بخاطر مرفوع‌ساختن نیازمندی‌ها نیز کار صورت گیرد.رئیس جمهور بر حفظ و مراقبت تأسیسات، تجهیزات و وسایط تاکید کرد و به مسئولین هدایت داد که پلان و برنامۀ منظم بخاطر حفظ و مراقبت تأسیسات، تجهیزات و وسایط نهادهای امنیتی و دفاعی ترتیب گردد.

ممکن است شما دوست داشته باشید