روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

محمد اشرف غنی رییس جمهور: راه هایی را باید جستجو کرد که ولایت ها را از لحاظ اقتصادی باهم وصل کند

محمداشرف غنی رییس ‌جمهوری اسلامی افغانستان، با اعضای شوراهای ولایتی در قصر سلامخانه ارگ دیدار کرد.

در این نشست، ابتدا عبدالمتین بیگ رییس عمومی ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی صحبت کرد و از نقش شوراهای ولایتی در انتخاب اعضای لویه‌جرگه مشورتی صلح، حل منازعات محلی و وصل‌ کردن مردم با حکومت تشکرکرد و گفت که نقش نظارتی شورا‌های ولایتی، ساختاری است نه فردی و سلیقه یی.

سپس، عطا‌محمد حق‌بیان رییس شورای ولایتی زابل و غلام بهاءالدین جیلانی رییس شورای ولایتی پروان به نمایندگی از اعضای شورا‌های ولایتی صحبت کردند و برگزاری موفقانه لویه جرگۀ مشورتی صلح را به ملت و رییس ‌جمهور تبریک گفتند.

آنان مشکلات و پیشنهاد های ‌شان را در بخش‌های توجه به امنیت اعضای شوراهای ولایتی، عضویت نمایندۀ آنان در شورای وزیران، افزایش بودجۀ شوراهای ولایتی و درج تجربۀ کاری آنان به عنوان اعضای شورای ولایتی در سوانح‌شان، با رییس ‌جمهور شریک کردند.

متعاقباً رییس ‌جمهور کشور صحبت کرد و از تلاش‌های شوراهای ولایتی در خصوص انسجام مردم برای اشتراک در لویه جرگۀ مشورتی صلح قدردانی کرد و گفت: از اینکه اعضای لویه جرگۀ مشورتی صلح را یک نهاد انتخابی چون شورای ولایتی، انتخاب کرده است، اعتماد مردم را به لویه جرگه مشورتی صلح بیشتر کرده است.

رییس ‌جمهور محمد اشرف غنی تصریح کرد: بالای شما اعتماد کامل وجود دارد و هر زمانی‌که به آرای ملت نیاز باشد، به شما رجوع خواهد شد. وی افزود که شما نه تنها تسهیل‌کننده لویه جرگۀ مشورتی صلح بودید، بلکه یک گفتمان ملی را ایجاد کرده اید.

رییس ‌جمهور کشور باتوجه به پیشنهادات اعضای شورای‌های ولایتی، به رییس عمومی اداره مستقل ارگان‌های محلی هدایت داد تا تمام پیشنهاد های ساختاری آنان در یک حکم تسجیل شود و برای امضا به ریاست‌جمهوری فرستاده شود.

رییس ‌جمهور کشور همچنان گفت که مناسبات و فرهنگ کابل‌ محوری باید به ولایت‌محوری مبدل شود تا فرهنگ کابل‌محوری که در ادارات وجود دارد، از بین برده شود. وی افزود که ادارات باید به یک شبکۀ منظم سرتاسری مبدل شود تا فکر افغانستان‌شمول به‌وجود آید.

رییس ‌جمهور کشور از اعضای شوراهای ولایتی خواست تا در مهار کردن آب‌ها، تغییر بنیادی در زراعت کشور، سرمایه‌گذاری بالای پوهنتون‌ها و مکاتب و تغییر در شیوۀ حکومتداری همکاری کنند. وی افزود: هدف ما این‌است که در چهارسال آینده، افغانستان را به حد اکثر خودکفایی برسانیم.

رییس ‌جمهور غنی تاکید کرد که ولایت های افغانستان دارای منابع سرشار می‌باشند و نیاز است که منابع پنهان ولایت ها توسط شما مشخص شوند تا انکشاف داده شود. وی افزود که راه‌هایی باید سنجید که ولایت ها را نه تنها از لحاظ احساسی، بلکه از لحاظ اقتصادی نیز با‌هم وصل کند.

ممکن است شما دوست داشته باشید