روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

محمد اشرف غنی رئیس جمهور با صاحب نظران در رابطه به سفرش به پاکستان صحبت کرد

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در آستانۀ سفرش به پاکستان، روز سه شنبه با شماری از کارشناسان سیاسی و منطقه یی، استادان پوهنتون ها و روزنامه نگاران در رابطه به اهداف این سفر، صحبت کرد.

به اساس معلومات دفترمطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، رئیس جمهوری کشور هدف  از سفرش به پاکستان را بحث های همه جانبه با مقامات پاکستانی در رابطه به اتصال منطقه یی، تجارت و ترانزیت، امنیت و صلح بیان کرد و گفت که قبلاً نیز از سوی مقامات پاکستانی دعوت های صورت گرفته بود، اما این سفر بر اساس خواست مردم  در لویه جرگه مشورتی صلح صورت می گیرد.

در این نشست اشتراک کنندگان با تشکر از رئیس جمهور دیدگاه ها، نظرات و پیشنهادهای شان را در مورد روابط میان افغانستان و پاکستان با رئیس جمهور شریک کردند.

ممکن است شما دوست داشته باشید