روزنامه ملی انیس
روزنامه انیس یکی از قدیمی‌ترین روزنامه‌های چاپی در افغانستان می‌باشد. این روزنامه برای اولین بار در 15 ثور سال 1306 ه ش اولین نسخهٔ خود را در کابل منتشر کرد.

محمد اشرف غنی از کمک های جاپان در عرصۀ تطبیق پروژه‌های زیربنایی قدردانی کرد

محمد اشرف غنی رئیس جمهور  روزچهارشنبه در دیدار با میتسوجی سوزاکا سفیر جاپان و شینیچی کیتاوکا رئیس ادارۀ جایکا از کمک های جاپان در عرصۀ تطبیق پروژه های زیربنایی در افغانستان و همکاری ادارۀ جایکا به خاطر حمایت از بخش انکشاف شهری کابل، تشکر کرد.

مسئول ادارۀ جایکا در مورد پروژه های بخش انکشاف شهری کابل، معلومات تصویری را به رئیس جمهور ارائه نمود.

رئیس جمهور ضمن تشکر از معلومات تصویری متذکره، گفت که ما از این طرح بحیث مرجع برای آماده سازی چوکات انکشافی شهر کابل، استفاده می کنیم.

رئیس جمهور افزود که مناسبات فرهنگی و تاریخی دو کشور عمیق بوده و کمک های جاپان به افغانستان موثر و جامع می باشد.

ممکن است شما دوست داشته باشید