روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

محمد اشرف غنی از نقش فعال شورای ولایتی دایکندی، تشکر کرد

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان دیروز با اعضای شورای ولایتی دایکندی دیدار کرد.

به اساس معلومات دفترمطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر: در این دیدار که استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری نیز حضور داشت، ابتدا سبحان نایبی یکتن از اعضای شورای ولایتی دایکندی صحبت کرد و حمایت همه جانبه مردم را از نظام و روند های دموکراتیک ابراز داشت.

وی گفت که برخلاف آنچه که دیگران در رسانه ها تبلیغات منفی می کنند، ما نسبت به کارکردهای حکومت دیدگاه متفاوت داریم و دستآوردها را در عرصه های مختلف تمجید کرده و از برنامه های حکومت حمایت می کنیم.

سبحان نایبی به نمایندگی از اعضای شورای ولایتی خواست های آن شورا را در خصوص ارتقای ولایت دایکندی از درجه سوم به درجه دوم، آغاز کار پروژه میدان هوایی دایکندی، استقرار کندک اردوی ملی و وصل نمودن سرک دایکندی به ولایت بامیان مطرح کرد.

سپس استاد دانش معاون دوم رئیس جمهور، صحبت نمود و از آگاهی، درک متفاوت و قضاوت منصفانۀ شورای ولایتی دایکندی تشکر کرد و گفت که شورای ولایتی دایکندی همیشه مشکلات مردم را پیگیری و بازتاب داده است.

بعداً رئیس جمهور صحبت کرد و از نقش فعال شورای ولایتی و شبکه زنان ولایت دایکندی تشکر نمود و از فکر سازنده و منصفانه و پیشنهادات آنان ابراز امتنان کرد.

رئیس جمهور افزود که پلانگذاری روی شهر نیلی صورت می گیرد و بادام دایکندی در اولویت وزارت زراعت قرار خواهد گرفت و همچنان
با کار سرک و میدان هوایی، شرایط برای انتقال محصولات زراعتی ولایت دایکندی فراهم می گردد
.

ممکن است شما دوست داشته باشید