روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

محمداشرف غنی رئیس‌جمهور: تمام سهولت‌ها برای اخذ جواز فراهم گردد

رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، گزارش اجراات ادارۀ ثبت مرکزی وزارت صنعت و تجارت را در خصوص ایجاد یک مرکز واحد خدمات و توزیع جوازنامه‌ها، استماع کرد.  

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، در جلسۀ که بدین منظور قبل از ظهر دیروز در ارگ انجام شد، ابتدا همایون رسا وزیر صنعت و تجارت، گزارش خویش را در مورد امضای تفاهم‌نامۀ همکاری با ۱۲ادارۀ در خصوص انتقال تمام جوازها به مرکز واحد خدمات و توزیع جوازنامه ها، ارائه کرد.

وی در مورد عملکردها، چالش‌ها، پیشنهاد ها و اهداف این اداره معلومات داد و از عدم همکاری بعضی از ادارات سکتوری نیز یادآوری نمود.

رئیس‌جمهور پس از استماع گزارش متذکره و ابراز امتنان از وزارت صنعت و تجارت، گفت که تمام سهولت‌ها برای اخذ جواز فراهم گردد و باید دلایل عمدۀ در رابطه به پیشرفت‌ها، استقبال و موانع به شکل درست شناسایی و بررسی شوند.

رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد که باید یک طرح واضح برای تطبیق روند انتقال تمام جوازنامه‌ها به یک مرکز واحد خدمات و توزیع از طریق وزارت صنعت و تجارت، وجود داشته باشد. 

ممکن است شما دوست داشته باشید