روزنامه ملی انیس
روزنامه انیس یکی از قدیمی‌ترین روزنامه‌های چاپی در افغانستان می‌باشد. این روزنامه برای اولین بار در 15 ثور سال 1306 ه ش اولین نسخهٔ خود را در کابل منتشر کرد.

محمداشرف غنی: تمام ادارات غزنی به تشکیل  ولایت درجه‌یک ارتقا داده شود

جلسۀ به منظور بحث روی وضعیت اداری و امنیتی ولایت غزنی،  دیروز به ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان در ارگ دایر گردید.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، در این جلسه ابتدا، وزرای دفاع و امور داخله و نیز رئیس عمومی امنیت ملی کشور در مورد وضعیت امنیتی ولایت غزنی به رئیس‌جمهور گزارش داده، گفتند که پس از سفر شما به ولایت غزنی و هدایات تان، اقدامات اساسی در بخش تجهیز و تمویل قوای مسلح، احیای مجدد پسته‌ها و بیزهای امنیتی و کمربندهای امنیتی شهری صورت گرفته است.

آنان با  اشاره به اکمالات به‌موقع نیروهای امنیتی و دفاعی، گفتند که کارتحکیمات نظامی در غزنی جریان دارد و منسوبان  قوای امنیتی و دفاعی در آن ولایت، افزایش یافته است. همچنان رهبری بخش  امنیتی ودفاعی از اتخاذ تدابیر امنیتی در مسیر شاهراه‌ها و ولسوالی‌های زیر تهدید خبر دادند.

بعداً، وزرای مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ، زراعت و مالداری،  احیأ و انکشاف دهات، امور زنان، سرپرست وزارت شهرسازی و مسکن، رئیس ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی، معین وزارت صحت عامه، رئیس برشنا، نمایندۀ ادارۀ امور و رئیس ادارۀ مبارزه با حوادث، از اقدامات ادارات مربوط شان درخصوص توزیع گندم، تامین آب آشامیدنی، انرژی برق، صحت و پروژه‌های عمرانی، گزارش دادند.

رئیس‌جمهور کشور پس از استماع گزارش‌های مسئولین وزارت خانه ها و نهادهای مربوطه، از اقدامات مثبت آنان قدردانی نمود و به آنها هدایت‌داد که با توجه به ارتقای ولایت غزنی به ولایت درجه یک، تشکیل تمام ادارات در این ولایت به سطح تشکیل درجه یک ارتقا یابد. رئیس‌جمهور همچنان هدایت‌داد تا برای تعمیر ادارات واحدهای دومی در غزنی، یک مجتمع ایجاد گردد، زیرا تعمیرهای کنونی پاسخگوی ظرفیت واحدهای درجه یک را ندارند.

رئیس‌جمهور کشور گفت که ولایت غزنی و مردم آن، در جریان جنگ آسیب‌های فراوان دیده اند و حالا فرصت آن است که همه ادارات اقدامات عاجل نمایند و وعده‌های که به مردم غزنی داده شده را عملی سازند.

وی افزود که بالاحصار غزنی به محل نمونه مبدل خواهد‌شد و گفت که باید شرایط کار و فضای امن برای زنان و باشنده گان آن ولایت مساعد گردد.

در این جلسه انجینر محمدخان معاون اول ریاست اجرائیه نیز پیشنهادها و نظریات خود را در رابطه به وضعیت عمومی غزنی ارائه کرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید