روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

محبوبه سعادت: خشونت علیه زنان عمل غیر اخلاقی است

یکشنبه ۲۵ حوت برنامه آموزش و آگاهی دهی یک روزه در رابطه به خشونت علیه زنان و نقش زنان در فرایند صلح از سوی مؤسسه زنان برای زنان افغان و به همکاری آمریت حمایت زنان در خدمات ملکی «جندر» وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار گردید. این برنامه که در تالار کتابخانه عامه راه اندازی گردیده بود تعدادی از کارمندان اناث و ذکور ریاست کتابخانه عامه در آن اشتراک نموده بودند،از رهنمود های این برنامه که شامل موضوعات چون معرفی دفتر زنان برای زنان افغان، عوامل و انگیزه های خشونت، راهکار های کاهش خشونت علیه زن و… بود مستفید گردیدند.  خبرنگار روزنامه انیس در مورد گزارشی تهیه نموده که نشر می گردد.

در آغاز خواجه محمد نعیم قادری مسئول مؤسسه زنان گفت: مؤسسه زنان، برای زنان افغان پیوسته تلاش دارد به منظور آگاهی دهی از موارد خشونت زا علیه زنان و راهکارهای معقول برای برچیدن این پدیده برنامه های متعددی را راه اندازی نماید و هدف مادر واقع تحکیم موقعیت زنان به عنوان یک انسان و یک مسلمان، یک شهروند و یک شریک زندگی در جوامع بشری است تا اینگه بتوانیم برایشان زمینه ایجاد امنیت و مصونیت را مساعد سازیم و این برنامه ما در سطح تمام ولایات کشور توسط مربی های اناث و ذکور مؤسسه زنان برای زنان افغان در حال حاضر ادامه دارد. همچنان این مؤسسه برای داد خواهی آنعده از زنان که مورد خشونت های مختلف در جامعه قرار گرفته و از آن متضرر شده اند نیز رسیدگی نموده است.

محبوبه سعادت آمر حمایت زنان در خدمات ملکی (جندر) وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت:

در حالیکه صلح نیاز مبرم هرجامعه است و در این مقطع زمانی مردم افغانستان بیشتر به صلح نیازمند اند باید در روند حیاتی مرتبط به صلح مانند سایر موضوعات اجتماعی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به زنان و نقش آنان درکشور اولویت داده شود، زیرا با سپری کردن چند دهه جنگ بیشترین قربانی را زنان افغان متحمل شده و با رنج جنگ ها را به دوش کشیده اند و این روند زمانی مؤثرتر است که زنان در آن شامل باشند، زنان افغان خواهان صلح هستند و می خواهند در چگونگی مذاکرات در مورد صلح و رسیدن به توافق، تأثیر گذار باشند و بدون آنان هرگز گفتگوهای صلح نتیجه مطلوب نخواهد داشت.

همچنان در رابطه به موضوع خشونت که دامنگیر همه است ولی بیشترین زنان به آن مواجه هستند. خشونت علیه زنان به هرنحوی که باشد یک عمل غیر انسانی و غیر اخلاقی است و این را بهتر می دانیم که خشونت نسبت به زنان و دختران در کشور ما از همه کشور های جهان بیشتر است خشونت بر روح و روان زنان تأثیرات منفی داشته صحت و سلامتی فرد را در جامعه متأثر می سازد.

خشونت های فزیکی روانی خشونت مرد علیه زن و خشونت زن علیه زن در اجتماع عواقب زیانبار و ناگوار دارد برای جلوگیری از این پدیده فاجعه بار رسانیدن آگاهی از طریق رسانه ها، منابر مساجد و تکایا و تبلیغات در مورد عوامل آن می باشد که باید با ترویج کنندگان و پروسس کنندگان خشونت این پدیده زشت مبارزه جدی نماییم.

مسعود نوابی

ممکن است شما دوست داشته باشید