روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

مجاهد:اگر به پروژه ها زمینه فراهم بسازیم مشکلات اقتصادی حل می گردد

حکومت تازه افغانستان بر بازسازی و پیشرفت در کشور متعهد است و این تعهد را با اشتیاق تمام دنبال می کند.

ملا عبدالمنان عمری؛ سرپرست وزارت فواید عامه‌ از جریان کار ترمیم شاهراه کابل – قندهاردیدار کرد و از نام امارت اسلامی به مردم اطمینان داد که کار تمام پروژه‌های نیمه‌تمام تکمیل خواهد شد.

این تعهد در حالی بیان می شود که امارت اسلامی با تسلط بر کابل، از دولت گذشته یک اقتصاد ورشکسته را به ارث برد و در کنار آن،  تحریم های غیر منصفانه که بر امارت اسلامی از سوی امریکا تحمیل شد و ملیارد دالر از سرمایه ملی افغانستان از سوی این کشور بلاک شد بر مشکلات اقتصادی در افغانستان افزود.

از طرف دیگر، پروژه های زیادی زیربنایی از دولت گذشته به شکل نیمه تمام باقی مانده است، پروژه های که به دلیل نبود بودجه، وجود فساد گسترده در ادارات، سهل انگاری مسئولان وقت، ادامه جنگ ها… نیمه تمام باقی مانده بود و حالا که امارت اسلامی حاکم اوضاع است متعهد است و تلاش دارد که پروژه های نیمه تمام گذشته را تکمیل کند.

چنین یک تعهد نشانۀ آن است که امارت اسلامی اندیشه یی پیشرفت و عمران را به عنوان یک اولویت دنبال می کند و در این مسیر موفق هم است، اگر سیر تحولات را در شش ماه که از تسلط امارت اسلامی بر تمامی افغانستان میگذرد مرور کنیم،  در می یابیم که وضعیت اقتصادی در این مدت سیر فعال و مثبت داشته است، برنامه ریزی های که امارت اسلامی داشته باعث شده است که تا اندازۀ  ازمشکلات مردم کاسته شود، دراین مدت امارت اسلامی نه تنها به تکمیل پروژۀ های نیمه تمام گذشته فکرکرده است، نظام پولی و بانکی کشور را به خوبی مدیریت کرده است، از افزایش بهای دالردر برابر پول افغانی جلوگیری شده است و همچنان برای آغاز کار پروژه های کلان بین المللی نظیر تاپی، شمولیت افغانستان در دهلیز اقتصادی چین،تشدید کار تمدید خط آهن در کشور… نیز برنامه های عملی داشته است.

این در حالی است که امارت اسلامی امکانات معدود پولی داشته و امکانات که برای حکومت قبلی از سوی جامعۀ جهانی مساعد بود، یک فیصدی ناچیزدر اختیار امارت اسلامی قرارندارد.

قبل از این، قسمت زیادی از بودجه افغانستان توسط نهادهای بین‌المللی نظیر بانک جهانی، بانک توسعه آسیایی، اداره انکشافی امریکا و دولت های خارجی تامین می‌شد که حالا قطع شده است، قطع این کمک‌ها به معنی توقف پروژه‌های توسعه در افغانستان است. این امر از یک طرف سبب توقف روند توسعه اقتصادی و رشد زیربناها در افغانستان شد و از طرف دیگر به گردش چرخه اقتصاد افغانستان آسیب وارد کرد.

ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی چندی پیش در یک سخنرانی خود در یک اجتماع مردمی در ساحه ناحیه سیزدهم شهر کابل گفته بود که  اقتصاد افغانستان تا شش ماه دیگر به پا ایستاده می شود به گفته مجاهد: «اگر به پروژه‌ها زمینه فراهم بسازیم و امنیت شان را بگیریم، باور داشته باشید که مشکلات اقتصادی ما از شش ماه و یا یک سال زیاد دوام نمی‌کند.»

از این گفته ها بر میاید که مسئولان در نظام جدید فکر واندیشه والا برای بازسازی اقتصاد افغانستان دارند و برای بازسازی افغانستان بعد از جنگ پلان و برنامه دارند.

ممکن است شما دوست داشته باشید