روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

متحانات صنوف ششم الی دوازدهم از اول برج قوس آغاز می‎گردد : رئیس معارف بادغیس

رئس معارف ولایت بادغیس از آغاز امتحانات صنوف اول الی ششم در سرتاسر ولایت بادغیس خبر می‎دهد.

مولوی بازمحمد سروری رئیس اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی امارت اسلامی ‎در بادغیس به خبرنگار آژانس باختر می‎گوید به اساس تاییدی ریاست معارف امتحانات تمام مکاتب در ولسوالی‎ها و مرکز ولایت از صنوف اول الی ششم از طبقه اناث و ذکور آغاز گردیده است.

مولوی محب الله احسان رئیس معارف ولایت بادغیس ضمن تایید این خبر می‎گوید تمام آمادگی‎ها بخاطر اخذ امتحانات مکاتب اناث و ذکور گرفته شده و امتحانات به توفیق خدا  آغاز گردیده است.

مولوی احسان گفت امتحانات صنوف ششم الی دوازدهم از طبقه اناث و ذکور از اول برج قوس ۱۴۰۰ انشاءلله آغاز می‎گردد و چند روز پیش یک مقدار مواد درسی و چوب محروقات برای تمام ولسوالی‎ها در بخش معارف توضیع گردیده است .

ریاست اطلاعات فرهنگ ولایت بادغیس.

ممکن است شما دوست داشته باشید