روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

ما طالبان صلح و خدمتیم، نه تشنگانِ جنگ و قدرت!

در افغانستان قسمی می‌بینم فضای محیط زیست و طبیعت آلوده و زهرناک است، فضای مجازی کشور نیز آلوده و تعفن‌بار می‌باشد.

وقتی به فیسبوک، تویتر و دیگر وسایل فضای مجازی سر می‌زنیم با نشراتی روبه‌رو می‌شویم که با حقیقت فرسنگ‌ها فاصله دارند و به‌جز بوی کینه و فتنه‌انگیزی چیز دیگری به مشام نمی‌رسد.

دراین گیرودار، بقایای حکومت‌های بیست سال گذشته و تربیت‌یافته‌گان مکتب غرب و امریکا و سیکولار، نسبت به همه سبقت جُسته اند و در پخش و نشر دروغ و تبلیغات از همه پیشگام‌تر استند.

چون هر رژیم یا نظامی‌که شکست فاحشی را متحمل گردد، از روی ناچاری دست به تبلیغات می‌زند و بر چهره‌ی شکست خود از رَخت دروغ و تبلیغات پرده می‌افگند.

روشن‌تر از آفتاب است، مدت چند ماه می‌شود که نیروهای امارت اسلامی، تمام نقاط افغانستان را تصرف کرده اند و حتی یک وجب جایی هم از پوشش حاکمیت امارت اسلامی بیرون نمانده است.

از شهرها و واحدهای اداری دولتی گرفته تا آخرین قریه و قله‌های کوه در تسخیر امارت اسلامی قرار دارند و برای آشوبگران، قدر پشت ناخن هم جایی نیست که اندکی بیاسایند و یا برای تخریب وطن، مجالی داشته باشند.

آنان در بیکاری و بی‌برنامه‌گی مطلق به سر می‌برند و تنها با تلفون، فیس‌بوک، تویتر و برخ وسایل دیگری، دل خوش می‌کنند و روز خود را بیگاه می‌نمایند.

مجاهدین امارت اسلامی تمام وسایل نظامی و تخنیکی و چیزهای کار آمدی را که امریکا در اختیار آنان گذاشته بود، از آنان گرفته اند و آن‌ها اکنون در یک مخلوعیت کامل قرار دارند و به جز از حربه‌ی تبلیغات و زخم زبان، چیزی دیگری در دسترس شان نیست.

این یک امر مسلّم و بدیهی‌ است که میدان را نمی‌توان با دروغ‌پراگنی و تبلیغات محض برد و یا با حرف‌های میان‌تهی از آنِ خود کرد.

مخالفین، زمانی تانگ‌های پیشرفته و طیاره های مجهز با توپ‌ها و ماشیندارهای امریکایی و بسته‌های دالر در اختیار شان بود، نتوانستند با مجاهدین دست‌وپنجه نرم کنند، حالا به هیچ‌صورت نمی‌توانند با نیروهای سلحشور و جان‌برکفِ امارت اسلامی روبه‌رو‌ شوند.

امروز نیروهای امارت اسلامی در پهلوی سلاح ایمان و عقیده، با سلاح مدرن و سایل پیشرفته‌ی غنیمتی مجهز شده اند و با محض مقابل شدن، دود از دمار دشمن بیرون می‌آورند.

پس برمردم افغانستان است که دیگر فریب تبلیغات زهراگین دشمنان افغانستان را نخورند و حتی امریکا و قدرت‌های شکست‌خورده‌، نمی‌تواند دوباره به طرف افغانستان با چشم اشغال و تصرف نگاه بکنند.

اردوی امارت اسلامی، امروز در جهان نظیری ندارد و قطعات استشهادی و نیروهای پیاده‌ی امارت، خواب را از چشم جهان و جهانیان ربوده اند.

ازاین رو، ما از ملت شرافتمند افغانستان می‌خواهیم که دیگر تشویش و نگرانی را در دل خود راه ندهند و هر کرگس و کفتاری که در صددِ ساختن لانه‌های جاسوسی و تخریبی باشد، نابود می‌گردد و برای ابد در زباله‌دانی تاریخ سپرده می‌شود.

امارت اسلامی، راستگویی را از اخلاق مهم انسانی و اسلامی میداند، دروغ در فرهنگش جایی ندارد و هیچ‌گاه زبان خود را با پلیدی دروغ و تبلیغات بی‌اساس، آلوده نمی‌سازد.

چون ما، بنده‌ی حضرت اصدق القایلین و امت مخبِر صادق ❪ص❫ هستیم و هیچ‌گاه نمی‌خواهیم با دروغ‌پراگنی و تبلیغات زهراگین فضا را مکدر نماییم و روح و روان ملت و جامعه را مشوش و جریحه‌دار بسازیم.

امارت اسلامی، موضعِ روشن‌ و آفتابی دارد که همانا عفو، صلح و حکومت وسیعِ مردمی و اسلامی است.

هر کسی‌که خود را با این آیینه بیاراید و قدوقامت خود را برابر کند، می‌تواند با خاطر آرام در آغوش وطن و دولت خود، زیست و زنده‌گی نماید.

و اگر با لجاجت و ستیزه‌جویی پیش بیاید، امارت اسلامی این قوت را دارد که دماغش را به خاک ذلت بمالد و برای ابد از صحنه‌ی هستی حذفش نماید.

به هرصورت خداوند دانا و توانا صلح را خیر توصیف کرده است و مجریان آن را دوست دارد.

پس ما طالبانِ صلح و خدمتیم، نه تشنگان جنگ و قدرت!

 

ممکن است شما دوست داشته باشید