روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

قیلون مثل ها

 • قیلون ها را جمع کن که تابلیت کا آمد.
 • جای سماوار را قیلون گرفت و جای سگرت را
  تابلیت کا.
 • قی قی نگو؛ قیلون بگو!
 • ما را از قیلون، نشئه اش
  به کار است.
 • از قیلون نجات یافت، به تابلیت کا معتاد گردید.
 • قیلون که کشیدی
  چه یکبار، چه بار- بار.
 • قیلون در قیلون خانه و قهوه در قهوه خانه نمود
  می دهد.
 • قیلونی به چلمی می گوید: اُوخ!
 • ما را از سگرت، دودش و از قیلون، پُفش به کار است.
 • شراب مفته قاضی خورده  قیلون مفته تازی.
 • معتاد که زیاد ساخته شد قیلون دوایی می شود.
 • معتاد را گفتند که دو جمع دو چند می شود؛ گفت که
  هشت تا قیلون بوغه یی.
 • تا قیلون سر آدم نشه
  می آورد، دل قیلونی آب می شود.
 • پُف تا پُف است؛ پُف چلم پُف قیلون، پُف سگرت و…! 
ممکن است شما دوست داشته باشید