روزنامه ملی انیس
روزنامه انیس یکی از قدیمی‌ترین روزنامه‌های چاپی در افغانستان می‌باشد. این روزنامه برای اولین بار در 15 ثور سال 1306 ه ش اولین نسخهٔ خود را در کابل منتشر کرد.

قیس تکسی ران: دلایل مختلف باعث بلند رفت نرخ تیل در بازار گردیده است

به سلسله نشر گزارشها و مصاحبه ها، خبرنگار روزنامه ملی انیس گزارشی را از افزایش بهای  تیل در بازار تهیه نموده است که نشر می گردد.

قیس یک تن از شهروند ان شهرکابل که در شهر مصروف  تکسی رانی است  در مورد علت افزایش بهای تیل در بازار گفت: نرخ تیل تنها در افغانستان بلند نرفته بلکه از سال های گذشته، نرخ مواد در سطح جهان افزایش یافته است  .روی این منظور تاثیرات آن بالای نرخ تیل و مواد سوخت  در افغانستان نیز متصور بوده است . مردم شاهداند. که همه ساله نرخ مواد سوختی مانند تیل دیزل، پطرول و گاز در سطح جهان بلند می‌رود اما بلند رفتن نرخ ها برای مدت کوتاه می بود اما  تغییر سیاسی در نظام کشور تاثیرات خودرا بالای تمام مواد اولیه بخصوص نرخ تیل و گاز گذاشته است. دلیل دیگری که باعث شده تا نرخ مواد سوخت در کشور به شکل بی سابقه آن بالا رود .قطع کوتاه مدت  تجارت تیل با کشور های فر وشنده آن بود. چون نظام سیاسی کشور تغییر کرده بود  تجاران تیل طور مؤقت از وارد کردن تیل خود داری کرده بودند  .با استقرار امارت اسلامی در کشور امنیت تاًمین شد و تعاملً جهان بخصوص کشور های که منافع تجارتی بیشتری در افغانستان دارند آغازشده و واردات تیل و گاز دو باره  از سرگرفته شد.ممکن در روز های آینده در قیمت آن کاهش به وجود آید. جنگ در اوکراین باعث شده تا در سطح بازار های بین المللی بهای نرخ تیل و مواد سوختی افزایش یابد .

وی افزود : حمله کشور روسیه بالای اوکراین یگانه دلیلی بوده که تا به حال نرخ تیل در بازار های جهانی تغییر نیافته است. چون صادرات تیل از کشور روسیه در بازار های بین المللی توسط اتحادیه اروپا قطع و تحریم شده است .این تحریم ها باعث شده تا نرخ تیل و مواد سوخت در جهان بلند برود و تا هنوز  کاهش  در قیمت ها رونما نگردیده است.  امید واریم تا جنگ در سطح جهان ختم وقیمت مواد سوخت کاهش پیدا نماید .

موصوف افزود : در صورتی که یک لیتر تیل دیزل ۱۱۸ افغانی خرید شود. ۲۰ افغانی کرایه اصلاً مصارف  ما را پوره نمی کند، از این سبب افزایش در کرایه موتر آمده است . کرایه فی نفر در تکسی شهری مبلغ ۳۰ افغانی  است .هر زمانی که نرخ تیل کاهش یابد  کرایه تکسی نیز کاهش پیدا خواهد کرد .

 

احسان الله شهروند دیگر شهر کابل که موتر شخصی دارد حکایت از افزایش و بلند رفتن تیل در بازار های جهانی و داخل کشور را  مطرح نموده گفت : به نظرمن همه روزه برای مصرف موتر خویش تیل خریداری می کنم سه موضوع باعث افزایش قیمت  نرخ تیل در کشورو جهان شده است .

۱- سیتم بازار آزاد که در قانون اساسی دوره جمهوریت تسجیل گردیده است.

۲ – تصویب قانون بازار آزاد و عدم مداخله ارگان های کشف و تحقیق در تعیین نرخ مواد سوخت و در کل مواد اولیه ضرورت مردم .

۳- آغاز جنگ در  اوکراین .

این سه موضوع باعث شده تا نرخ مواد سوخت بخصوص مواد اولیه ضرورت مردم در بازار های جهانی و کشورافزایش یابد.تحریم های بین المللی بالای فروش گاز و تیل بالای  روسیه  باعث شده تا تیل و موادسوخت به شکل سرسام آوربهای افزایش یابد و از سویی هم عدم توجه تجاران در حداقل مفاد فروش مواد سوخت و مواد اولیه دربازار آزاد.

 

موصوف گفت : در حالی که نظام سیاسی در کشور تغییر کرده وامارت اسلامی قدرت سیاسی و نظامی  را به دست دارد باید برای فقر زدایی  وکاهش قیمت مواد اولیه بخصوص مواد سوخت در بازار های کشور توجه  نمایند . چون با استقرار امارت اسلامی در سراسر کشورهمه راه های  مواصلاتی باز است امنیت تاًمین شده است وهیچ کسی نمی تواند در راه های مواصلاتی از کاروان های تجارتی باج گیری نماید. از مقامات امارت اسلامی افغانستان  می خواهیم تا برای کاهش قیمت  مواد سوخت و مواد اولیه در بازار های کشور تلاش نماید.

 

حاجی عوض تیل فروش نظر خویش را در رابطه به نرخ تیل و در کل مواد سوخت بیان کرده گفت : زمانی که  نرخ تیل و طلا در بازار های جهانی بلند می‌رود بازار بورس فوراً نرخ مواد سوخت و طلا را درسطح جهان تعیین می نماید . نرخ مواد در بازار های بین المللی نرخ طلا وتیل با تفاوت های زیاد در داخل کشور توسط فروشندگان آن تعیین می شود. چون به اساس قانون بازار آزاد حکومت نمی توانست در تعیین نرخ های بازار مداخله نماید.

امارت اسلامی افغانستان برای نجات مردم از فقر و کاهش بهای مواد اولیه در کشور اقداماتی راروی دست گیرد و در این مورد باید توجه خاص نماید .

ویس

ممکن است شما دوست داشته باشید