روزنامه ملی انیس
روزنامه انیس یکی از قدیمی‌ترین روزنامه‌های چاپی در افغانستان می‌باشد. این روزنامه برای اولین بار در 15 ثور سال 1306 ه ش اولین نسخهٔ خود را در کابل منتشر کرد.

قطر هزینۀ تداوی ده‌ها بیمار افغان  مبتلا‹سوراخ قلب› را می‌پردازد

قطر هزینۀ تداوی دهها کودک افغان دچار بیماری سوراخ قلب را میپردازد. جمعیت هلال احمر افغانی یا سره میاشت با پخش خبرنامهای گفته که این تعهد را عبدالله محمد الحبابی، شارژدافیر سفارت قطر در کابل دیروز سپرد.

بر اساس بیانیه، الحبابی در دیدار با مطیعالحق، رئیس جمعیت هلال احمر افغانی در کابل وعده کرد که با مصرف دولت قطر، ۱۶۹ بیمار سوراخ قلب در قطر یا در کابل معالجه خواهند شد. گفته نشده که معالجۀ این کودکان چه قدر هزینه می بر دارد. روشن نیست که آنها چه زمان درمان میشوند.

پیش از این نهاد خیریۀ «دهکدۀ صلح آلمان» نیز دهها کودک افغان را برای معالجه به آن کشور منتقل کردهاست.

ممکن است شما دوست داشته باشید