روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

قانون مثل ها

مسعوده خزان
– قانون اساسی؛ غذای ترشیده وباسی.

– قانون اساسی؛ زیر دُهل دمکب کراسی.

– از قانون، تنها «قان- قان» اش باقی مانده است.

– مُلک از ما، قانون از دیگران.

– قانون اساسی، یک مشت و دو پس گردنی و سه شاباسی.

– قانون، قان را دیده؛ رنگ و بوی می گیرد.

– وضع قانون از خارجه‎یی‎ها، تطبیق ان بالای ما.

 – ما را از قانون؛ شکستن آن به کار است.

– قانون را که شکستاندی؛ چی یک ماده، چی صد ماده.

– نهال قانون را باتبربیعدالتی قطع کردند.

– سبزه قانون را با داس بی باوری دروکردند.

– از قانونگزار کرده، قانون زیاد است.

– از عملی کننده قانون کرده، تطبیق کننده آن زیاد است.

– از عملی کننده قانون کرده، قانونگزار زیاد است.

– ما را از قانون؛ قاه- قاه اش به کار است.

ممکن است شما دوست داشته باشید