روزنامه ملی انیس
روزنامه انیس یکی از قدیمی‌ترین روزنامه‌های چاپی در افغانستان می‌باشد. این روزنامه برای اولین بار در 15 ثور سال 1306 ه ش اولین نسخهٔ خود را در کابل منتشر کرد.

فلسفه اجتماعی و رزمی تکواندو

محمد یعقوب

ارزش فلسفی ورزش رزمی تکواندو بیان می کند که  بهترین جنگ آن است که انسان ها مانع آن شوند و صلح را ترجیح  دهند. هدف از ورزش تکواندو در پهلوی صحت وعافیت آن ؛ آموختن انسانیت، حقانیت، اخلاق و خرد می باشد که از این طریق میتوان صلح و برادری را در اجتماع و حتی در دنیا بوجود آورد.

جوانان امروز بجای استفاده درست از نیروی فزیکی و اخلاقی خویش در بهبود امور زندگی ، کورکورانه با هم در جنگ و جدال بوده و آینده درخشان خود را ، به خاطره های تلخ مبدل می نمایند. بیرون شدن از این  مر حله پر از خطروکُشنده، تنها و تنها رو آوردن به فرهنگ ورزش و به خصوص دسترسی به رشته ورزشی تکواندو می باشد.

تمرینات تکواندو و مشغولیت متداوم با این رشته ورزشی، مفاد و مزایای مختلف اجتماعی را در بردارد.  و در نهایت ورزش تکواندو باعث بهبود شخصیت اخلاقی و تقویت جسم و روح ورزشکاران می شود.

تمرینات و حرکات این ورزش به اساس یک ورزش مکمل علمی تکامل یافته که نه تنها جسم قوی و صحت سالم برای ورزشکار می بخشد، بلکه ورزشکار را برده بار، سخاوتمند، حق شناس، مردم دوست، وطن پرست، دیندار، با دسپلین و هوشیار به بار می آورد و استقامت در شرایط مختلف زندگی را برایش می آموزد.

در سال های اخیر ، ورزش تکواندو سیر تکاملی در دنیا داشته است. حتی بعضی از ممالک جهان این رشته ورزشی را در پوهنتون ها به حیث یک مضمون رسمی و علمی شناخته و تدریس می نمایند و در تعدادی از کشورها، ورزش تکواندو را به حیث ورزش ملی قدردانی می کنند و حتی در اکثریت قطعات نظامی، فواید و دسپلین این رشه ورزشی برای نظامیان ، آموختانده می شود تا در میدان جنگ از آن بهره گرفته شود.

شک نیست که پیشرفت و سرعت انکشاف تکواندو در جهان از ثمرۀ زحمت کشی های استادان برجسته بوده که این استادان با صرف دانش و توانایی شان، شاگردان زیادی تربیه و به دنیا تقدیم نموده اند.

 

 

ممکن است شما دوست داشته باشید