روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

فصل جدید مناسبات افغانستان و امریکا، باعث تحکیم روابط میان دوکشور خواهد شد

دومین نشست به ریاست رئیس جمهور محمد اشرف غنی با هئت بین الوزارتی ایالات متحدۀ امریکا که در رأس آن زلمی خلیلزاد نمایندۀ خاص وزارت امور خارجه آن کشور در خصوص صلح افغانستان قرار دارد، برگزار شد.
در این نشست که عصر روزدوشنبه در ارگ انجام شد و معاونین ریاست جمهوری و شماری از اعضای کابینه نیز حضور داشتند، روی فصل جدید همکاری ها میان افغانستان و ایالات متحدۀ امریکا در عرصه های مختلف به ویژه تداوم مناسبات سیاسی، اقتصادی، دیپلوماتیک و امنیتی صحبت های مفصل صورت گرفت.
هئت بین الوزارتی ایالات متحدۀ امریکا یکبار دیگر تعهد حکومت آن کشور را بخاطر کمک به افغانستان در عرصه های متذکره، ابراز داشت.
در مقابل، رئیس جمهور غنی ضمن قدردانی از ادامه این کمک ها، گفت که فصل جدید مناسبات افغانستان با جامعۀ بین المللی به ویژه با ایالات متحدۀ امریکا به عنوان همکار استراتیژیک ما، باعث تحکیم روابط میان دو کشور خواهد شد و دولت های دو کشور بحث های خویش را ادامه خواهند داد.

ممکن است شما دوست داشته باشید