روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

فشرده‎یی از رویداد وکارکردهای زیربنایی حکومت وحدت ملی درسال ۱۳۹۷ هـ .‌ش

ن. فروتن

بخش اول 

ولایت بامیان عضویت شبکه جهانی شهرهای یونسکو را به دست آورد

یونسکو یا سازمان آموزشی ، علمی و فرهنگی سازمان ملل ، بامیان را به دلیل قدامت تاریخی اش شامل این فهرست ساخته است. مسئولان امیدواراند ، عضویت بامیان درشبکه جهانی شهرهای یونسکویی سازمان ملل بتواند به انکشاف این شهر و حفظ گنجینه های باستانی تاریخی آن منتهی شود.دو سال پیش بامیان عضویت شبکه های خلاق یونسکو را در بخش صنایع دستی و هنرهای محلی بدست آورد.بامیان با داشتن قدامت تاریخی وگذر تمدن های بزرگ درآن و نیز موجودیت بنا های تاریخی ارزشمند ، ازشهرهای کهن و پربهای جهان محسوب می شود.

افتتاح فابریکه تولید قطعات پیش ساخت

رئیس جمهوری کشور فابریکه تولید قطعات پیش
ساخت را رسماً با قطع نوار به بهره برداری سپرد.  ابتدا رئیس جمهور کشور از بخش های مختلف تولیدات فابریکه متذکره و ساختمان پیش ساخت دیدن کرد.

رئیس جمهورغنی گفت امروز روز خاص به همه کودکان افغان است، زیرا دیگر طفل ما زیر آفتاب سوزان و خیمه درس نمی خواند و تعهد ما به کودکان ما این است که فضای مطمئن درس را به آنها ایجاد می نماییم. مردم نسبت به این پروژه و مفکوره ایجاد فابریکه پیش ساخت بی باور بودند، اما امروز این مفکوره به عمل مبدل شد.

بسیج منطقوی روی تأمین صلح ومبارزه باهراس افگنی

 کشورهای اشتراک کننده در پایان همایش دو روزه صلح برای افغانستان در تاشکند روی یک اعلامیه  بیست‎وپنج ماده یی به توافق رسیدند، که دیدگاه‌ها روی موضوعاتی چون صلح، مبارزه با هراس افگنی و مواد مخدر و همکاری‌های اقتصادی منطقه‌یی بسیج
شده اند. در بخش صلح شرکت کنندگان تأکید کردند که: پشتیبانی قوی مان را از پیشنهاد حکومت وحدت ملی برای آغاز گفتگوهای مستقیم و بی پیش شرط با طالبان و به هدف رسیدن به توافق منطقی صلح که از سوی جامعۀ جهانی نیز پشتیبانی می‌شود اعلام می کنیم و طالبان‏ را فرامی خوانیم که این پیشنهاد را بپذیرند.

قرارداد پروژۀ تولید برق توسط گاز

قرارداد پروژۀ تولید برق گازی کمپنی خدمات توزیع برق بیات‌پاور، در حضور رئیس‌جمهوری به امضا رسید. قرارداد مذکور میان امانالله غالب رئیس عمومی دافغانستان برشنا شرکت و احسانالله بیات رئیس شرکت بیات پاور به امضا رسید. گفتنیاست، پروژۀ یادشده با سرمایهگذاری ۳۹ میلیون دالر در ولسوالی یتیمطاق ولایت جوزجان احداث میگردد که ظرفیت تولید آن به ۴۰ میگاوات انرژی برق میرسد. همچنان پروژۀ متذکره فرصتهای شغلی را برای صدها تن فراهم خواهدساخت.

افتتاح سب‌استیشن برق  ولایت پکتیا

رئیس جمهوری کشور سب‌استیشن برق  ولایت پکتیارا افتتاح کردوگفت:امروز جای خرسندی است که خانه ها و دفاتر ولایت پکتیا که پیش از این در تاریکی قرار داشتند، روشن می گردد. تأمین انرژی برق در ولایت پکتیا گام نخست است و پس از آن زمینۀ کار و اشتغال و نیز سرمایه گذاری ها در این ولایت فراهم می گردد.  

ادامه دارد

ممکن است شما دوست داشته باشید