روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

فرصت ها را از دست ندهیم در غیر آن بهای سنگینی خواهیم پرداخت

پاکستان دیروز میزبان نشستی تحت عنوان «روند لاهور» به اشتراک شماری از سیاسیون کشور بود،  که این نشست دو روزه با سخنرانی شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان آغاز شد.

وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده که در این نشست، برخی از چهره های سیاسی افغانستان دعوت شده اند، اما از حضور نمایند گان طالبان در این نشست چیزی نگفته است، هرچند دفتر طالبان در قطر اعلام کرد که این گروه در نشست اسلام آباد دعوت نشده است، ولی برخی گزارش های تأیید ناشده  حاکی از آنست که ملا عبدالغنی برادر هم در این نشست دعوت شده باشد.

اما سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان از برگزاری این نشست ونیز این که دولت افغانستان در آن دعوت شده باشد، ابراز بی خبری کرده است.

گفتنیست این نشست در حالی برگزار می شود که قرار است هفته آینده رئیس جمهورغنی  بربنیاد دعوت رسمی عمران خان صدراعظم پاکستان به اسلام آباد سفر کند.

نشست های متعدد در رابطه به صلح افغانستان در عدم حضور نمایندگان دولت مشروع و قانونی افغانستان در برخی ازکشور های همسایه و منطقه،  علاوه براینکه به یک فرهنگی سیاسی و رقابتی مبدل شده کنون پرسش های زیادی را نیز در اذهان عامه مطرح ساخته که چگونه با این همه تلاش های منطقوی و جهانی، مردم افغانستان شاهد کوچکترین دستاوردی در این راستا نیستند، غیابت و دعوت نشدن  نمایندگان دولت در همچو نشست ها، سبب نگرانی مردم افغانستان گردید و  این پرسش را خلق کرده، که این کشور ها در پی چه  اهداف و راهکار های اند، آیا تلاش شان واقعاً مبنی به برقراری صلح و ثبات در افغانستان و ختم تهدیدات بالقوه گروه های تروریستی در منطقه است و یا این که می خواهند، گروه طالبان را به یک جناح رسمی مذاکره کننده مبدل ساخته، برنامه های خود را دنبال کنند و یا هم هراسی که از حضور و فعالیت سایر گروه های دهشت افگن در افغانستان دارند، می خواهند تا این تهدیدات را به حداقل برسانند.

روی این اساس بایست  این کشور ها بدانند که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به نیابت از این کشور ها امروز علیه تروریزم بین المللی می جنگند و تلاش دارند تا افغانستان بار دیگر به پناه گاه تروریستان مبدل نگردد، در غیر آن اگر این گروه ها فرصت یابند، یقیناً در نخست کشور های همسایه و بعداً کشور های منطقه و جهان را به تهدیدات جدی مواجه خواهند ساخت.

از این لحاظ کشور های همسایه و منطقه باید در همسوی با دولت افغانستان، مسئله جنگ و صلح این کشور را، صادقانه و غیر جانبدارانه، با برگزاری نشست های که نمایندگان دولت مشروع و قانونی  افغانستان که صلاحیت اجرایی دارند در آن حضور داشته باشند، به بررسی بگیرند تا راه حل مسالمت آمیز که منافع افغانستان و کشور های همسایه و منطقه در آن تأمین گردد، را جستجو کنند، زیرا ایجاد اجماع منطقوی و جهانی در راستای ختم جنگ و برقراری صلح در افغانستان نه تنها به این کشور حایز اهمیت است، بلکه منافع تمامی کشور های منطقه و جهان نیز در آن تضمین می گردد.

 روی هم رفته کشور های که در رابطه به برقراری صلح در افغانستان نشست های را برگزار می نمایند، سعی کنند تا نخست منابع تمویل و تجهیز گروه های ستیزه جو  را از ریشه بخشکانند و بعد در پی مصالحه برآیند، در غیر آن اگر این کشور ها به حال مردم افغانستان دل نمی سوزانند و در پی اهداف ستراتیژیک خود هستند، حداقل برای تأمین امنیت کشور های شان از برنامه ها و روند گفتگو های صلح به رهبری و مالکیت افغانان حمایت کنند، زیرا در نتیجه همکاری و ایجاد اجماع منطقوی می توانیم به حل جنگ چندین دهه در افغانستان همچنان وضعیت آشفته منطقه و رشد روز افزون گروه های تروریستی چند ملیتی در این کشور، نقطه پایان گذاریم، در غیر آن بهایی سنگینی خواهیم پرداخت.

ممکن است شما دوست داشته باشید