روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

فراغت ۲۷۲ تن دختر خانم ازصنوف تسریعی موسسه اکتید درسمنگان

 موسسه اکتید در چوکات تعلیم و تربیه خویش برنامه آموزشی (تسریعی) را در سطح مرکز وولسوالی‎های ولایت سمنگان به راه انداخته بود که به تعداد ۲۷۲ تن از دختر خانم‎ها بعد از سه سال آموزش سند فراغت بدست آوردند.

درمراسم توزیع سند فراغت این بانوان که درسالون این مرکز بر گزار گردیده بود عبدالجمیل امین مسئول بخش تعلیم وتربیه موسسه اکتید گفت: این موسسه از سه سال بدینسو در بخش تعلیم وتربیه برنامه آموزشی تسریعی راه اندازی نموده بود.

به گفته وی دراین مرکزآموزشی ۲۷۲ شاگرد جذب شده بود که از آن جمله ۱۳۷ تن از صنوف ششم که دو صنف را در یک سال خوانده اند فارغ شده و ۱۳۵ تن دیگرآنها از صنوف چهارم که در دو سال آموزش دیده اند فارغ گردید که فارغ شدگان از مرکز وولسوالی‎های حضرت سلطان فیروز نخچیر و خرم سارباغ ایبک می‎باشد.

 او گفت هدف از راه اندازی این برنامه با سواد ساختن دختر خانم‎های که به دلایل مختلف از نعمت سواد بی بهره مانده بودند که با تشویق والدین شان به این آموزشگاه معرفی شده بود تا آنها بتواند از نعمت سواد بهرمند شود و یک جامعه عاری از بی سواد داشته باشیم.

ممکن است شما دوست داشته باشید