روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

عین الدین بهادری: بدون دسترسی به اطلاعات تحقق اهداف تعیین شده ناممکن می باشد

مجمع مشارکت دولت داری باز افغانستان دیروز کنفرانس مشورتی را پیرامون تدوین برنامه عمل ملی دوم در مرکز رسانه های حکومت برگزارکرد.

به گزارش خبرنگار آژانس باختر  دراین کنفرانس که بیشتر نمایندگان نهاد های مدنی اشتراک کرده بودند به بحث پیرامون برنامه عمل یکی این نهاد پرداختند و درپهلوی آن نظریات شان را درمورد تدوین برنامه عمل دوم این نهاد ابراز کردند.

سخنرانان بدون دسترسی به اطلاعات نایل شدن به اهداف چهارگانه این نهاد را ناقص توصیف کردند.

دربرنامه عمل دوم این نهاد بیشتر به دسترسی به اطلاعات شفافیت مالی  شفافیت منابع طبیعی ، قانون گزاری باز ، مبارزه با فساد ومسایل مربوط به اقلیم تمرکز شده است.

به اساس ادعای عبدالسبحان رووف معاون ریاست دفتر ریاست جمهوری درامور پالیسی نظارت و بررسی ورئیس مجمع دولت داری باز افغانستان ،پلان عمل ملی یک این نهاد در حال تطبیق ونهایی شدن می باشد. او زمان تطبیق برنامه عمل دوم را دوسال عنوان کرد .

اما سید اکرام افضلی رئیس دیده بان شفافیت افغانستان و عضو مجمع دولت داری باز به حل مشکلات مردم اشاره کرد وگفت که آرزو دارد تعهداتی که صورت می گیرد باعث تحول و تغییر در زند گی مردم شود.

او برحمایت نهاد های خارجی در افغانستان برای تطبیق اهداف این مجمع تأکید کرد.

عین الدین بهادری رئیس کمسیون دسترسی به اطلاعات گفت که دسترسی به اطلاعات دریچه یی می باشد برای حساب دهی ، شفافیت ، مشارکت عامه و استفاده از تکنالوژی دراین عرصه مهم است.

او با تأکید گفت، بدون دسترسی به اطلاعات تحقق اهداف تعیین شده ناممکن می باشد.

افغانستان درسال ۲۰۱۶ عضویت دولت داری باز را پذیرفت و سپس در سال ۲۰۱۷ توانست دسته یی از تعهداتی را که شامل سیزده تعهد است ایجاد و برای دوره دوساله به عملی کردن آنها بپردازد که این تعهدات در عرصه های صحت
معارف ، تحصیلات عالی ، تدارکات ، زنان وجنسیت را در برمی گیرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید