روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

عواید ریاست مخابرات هرات افزایش یافته است

مسئولان در ریاست مخابرات هرات از افزایش بیست وپنج درصدی عواید آن اداره نسبت به سال گذشته خبرمی دهند.

به اساس آمارارائه شده ، این اداره در یازده ماه سال گذشته مالی بیش از شصت وسه ملیون و هشت صد هزار افغانی عاید کرده است درحالی که این رقم درسال گذشته نزدیک به چهل و هشت ملیون افغانی می رسید.

عاشق الله علیزی رئیس اداره مخابرات هرات دریک نشست خبری گفت ” ریاست مخابرات هرات در تلاش است که خدمات پستی و مخابراتی را در آن ولایت توسعه و انکشاف دهد و بر خدمات مخابراتی، تکنالوژی و پستی نظارت و مدیریت جدی داشته باشد “.

رئیس آن اداره از توزیع یک صد و شانزده هزار پاسپورت در یازده ماه گذشته خبر داد و علاوه کرد که بیش از شصت وسه میلیون و هشت صدو پانزده هزار افغانی به دست آمده است که ۲۵ درصد افزایش عواید را نسبت به سال گذشته نشان می دهد.

عاشق الله علیزی همچنان از نظارت  و کارکرد این اداره بر پروژه کیبل، بازار فروش سیم کارت ها، نظارت از اعلانات تجارتی شبکه ها ، نظارت بر قانونمند بودن و غیر قانونی بودن فریکونسی ها و نظارت از اینترنت کلپ ها و شکایت مردم معلومات داد و گفت این اداره برای انکشاف شبکه های مخابراتی و ارتباطات پروژه یی به نام تی دی اف تلکام را روی دست دارد تا در ساحات دور دست خدمات ارتباطی و مخابراتی ایجاد کند.

ممکن است شما دوست داشته باشید