روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

عنوانی محمداشرف غنی پیام تبریکی به مناسبت انتخاب مجددشان، ازسوی سرمنشی ملل متحد مواصلت ورزیده است

عنوانی محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان پیام تبریکی از سوی انتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد به مناسبت انتخاب مجددشان به حیث رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، مواصلت ورزیده است.در این پیام سرمنشی سازمان ملل متحد در کنار تبریکی به خاطر انتخاب مجدد رئیس جمهوری، نگاشته است: خرسندم که از تعهد دوامدار ملل متحد در زمینۀ همکاری با حکومت و مردم افغانستان در راستای رسیدگی به فرصت ها و چالش های پیشرو با روحیۀ مشارکت و تشریک مساعی، اطمینان می دهم. وی افزوده است: امیدارم تحت رهبری شما همکاری میان سازمان ملل متحد و افغانستان بیشتر تقویت یابد. مچنان سرمنشی سازمان ملل متحد در این پیام، نیت نیک خود را به خاطر برقراری صلح تحت رهبری افغان ها ابراز کرده و نگاشته است که امیدوارم دستیابی به یک راه حل سیاسی بتواند باعث صلح دایمی و انکشاف پایدار در افغانستان شود. ی در اخیر این پیام تبریکی، تصریح کرده است که ملل متحد آماده است تا از روند همه شمول صلح در افغانستان با سهمگیری معنادار زنان و جوانان، حمایت کند.

ممکن است شما دوست داشته باشید