روزنامه ملی انیس

علل و عوامل، نا امنی در شهر ها را باید ریشه یابی کرد

به دنبال افزایش جرایم جنایی در شهر کابل، امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری از سوی رئیس جمهور کشور وظیفه گرفت تا برای مدتی به مسایل امنیتی کابل رسیدگی کند.
این مطلب را امرالله صالح شام روز جمعه در صفحه رسمی فیسبوکش نگاشته است: به اساس هدایت محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان سر از فردا، رسیدگی به مسایل امنیتی کابل را به طور مستقیم برای چند هفته بدوش می گیرم، همچنان صالح تأکید کرده که من در راه تطبیق قانون، به خاطر تأمین امنیت مردم، مقوله و چیزی را به اسم مصلحت( از هیچ نوع آن) و ترحم به جنایتکار در قاموس خویش ندارم به وظایف و مسئولیت های دیگر خویش همانند گذشته خواهم رسید، تطبیق میثاق امنیتی بخشی از این برنامه خواهد بود.
معاون اول رئیس جمهور نوشته است که فهرست بلند از مجرمان در کابل از قبل تهیه شده و از مردم خواسته است تا با نیروهای امنیتی در این زمینه همکاری کنند.
معاون اول رئیس جمهور در حالی به اساس هدایت رئیس جمهور کشور مسایل امنیتی کابل را به طور مستقیم مدیریت می کند که علاوه بر تشدید خشونت ها در کشور، افزایش جرایم جنایی نیز در شهر کابل سبب نگرانی شهروندان شده است، اخیراً کابران شبکه های اجتماعی در یک اقدام همگانی، کارزار تحت نام(کابل- امن- نیست) را به راه انداخته و خواهان توجه جدی مسئولان به این موضوع شده بودند.
هرچند پیش از این وزیر امور داخله در دیداری یکی از حوزه های شهر کابل به آمران حوزه های پولیس این شهر، رسماً دستور داد که تمام مجرمان را در مناطق شان، شناسایی و بازداشت کنند، اما نظر به وضعیت وخیم امنیتی و ازدیاد جرایم جنایی، به پولیس دستور داد که بر عاملان نا امنی، در صورتی که به هشدار پولیس توجه ننمایند، شلیک کنند.
امنیت به سبب ارزش و جایگاه عظیم آن در نزد هر انسان، بزرگترین نعمت الهی دانسته شده است، آثار و برکاتی که برای امنیت بیان شده، خود بهترین شاهد در اهمیت و ارزش امنیت و آرامش در زندگی بشر است، البته انسانی که گرفتار ترس، مصیبت و فقدان امنیت شده باشد، قدر امنیت، عافیت و سلامت را خوب می داند و تلاش می کند که دمی بدون آن زیست نکند.
از این رو امنیت را از بزرگترین نعمت های الهی برشمارده اند، اما در کشور چون افغانستان که بیش از چهار دهه درگیر جنگ و خشونت است، طبعاً این جنگ خانمان سوز تأثیرات سوء خود را بر تمام عرصه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به جا گذاشته است، اما موضوعی که نهایتاً در افزایش جرایم جنایی ، ادامه جنگ و خشونت و تقویت گروه های تروریستی تأثیر گذار بوده، در پهلوی بیکاری و عدم زمینه اشتغال برای جوانان، برخورد سیاسی و مصلحتی با امنیت نیز یکی از چالش های کنونی در سرراه امنیت در افغانستان است، در حال حاضر هزاران جوان در کشور بدون کار و شغل رسمی به سر می برند که این، عدم اشتغال می تواند یکی از دلایلی نه تنها افزایش جرایم جنایی، بلکه سبب تشدید جنگ و نا امنی در کشور شود که باید به این مسئله به صورت جدی و ریشه یی برخورد کرد و قسمتی از هزینه جنگ را برای ایجاد شغل به جوانان تخصیص داد و در ولایت های که امنیت و یا هم امنیت نسبی حکم فرما است به کارهای زیربنایی توجه شود و برای محصولات و فراورده های کشاورزی، بازاریابی و کارخانه های کوچک و بزرگ تولیدی نیز باید از سوی دولت حمایت گردد و به جای اینکه همه ساله با پروسه تنقیص در ادارات دولتی به لشکر بیکاران بیافزایم، باید با ایجاد معاش معیاری و یکسان در تمام ادارات، زمینه جذب بیشتر جوانان تحصیل کرده در ادارات دولتی را نیز مساعد سازیم و … که با این فعالیت ها می توانیم از یکسو از جذب جوانان نا آگاه و احساساتی در گروه های تروریستی جلوگیری کرد و از سوی هم آمار جرایم جنایی در شهر ها را نیز کاهش داد.
هرچند اقدامی را که حکومت روی دست گرفته در شرایط کنونی، یک اقدام به جا و پسندیده است که از سوی شهروندان کشور استقبال می گردد، اما در کاهش و یا حداقل ساختن جرایم جنایی در شهر ها به ویژه شهر کابل در میان مدت، همکاری عالمان دین، استادان مکاتب و نهاد های تحصیلی به ویژه والدین جوانان نیز می تواند مؤثر واقع شود.
***

ممکن است شما دوست داشته باشید