روزنامه ملی انیس
روزنامه انیس یکی از قدیمی‌ترین روزنامه‌های چاپی در افغانستان می‌باشد. این روزنامه برای اولین بار در 15 ثور سال 1306 ه ش اولین نسخهٔ خود را در کابل منتشر کرد.

علت بلند رفتن فشار خون در زمان حاملگی یا توکسمی حاملگی

فشار خون حاملگی یکی از علل عمده مرگ ومیر مادران درجریان بارداری وولادت است که تشخیص بموقع، سریع ودرمان مسٌله مرگ ومیر مادری راکم میسازد وموجب بهبود قابل توجه ووقایه برای جنین میشود.

مطالعات بیشتری در زمینه کشف علت پراکلامپسی صورت گرفته تا هنوز نا مشخص باقی مانده است.آنچنا نکه اصطلاح (توکسمی)بیان می کند جستجو برای یافتن توکسین راهی طولانی ؛دشوار وبی نتیجه بوده است. جستجو برای یک علت عفونی نیز نا موفق بوده است.

بدلیل بر طرف شدن سریع بیماری بدنبال ولادت؛بیشتر توجهات به پلااسنتا وپرده های آن وجنین تمرکز شده است.

علت هورمونی پیشنهاد شده ولی هیچ هورمونی یا ترکیبی از هورمونها بطور تجربی نتوانسته باعث ایجاد پره اکلامپسی شود.

در حال حاضرسه فرضیه درصف مقدم مطالعات قراردارند.

اولین فرضیه پره اکلامپسی رابه
یک عامل ایمینولوژیک مربوط میداند.پیشنهاداتی هم درمورد سازگاری بیش ازحدبین مادروجنین داده شده است
.

دومین فرضیه این سندروم رابه پروستاگلاندین ها مربوط میداند وفرض میکندکه بین وازودیلاتورهای  PGE2 وپروستاسیکلین ووازوکنستریکتور های پلازمایی PGF وترمبوکسان ها نوعی عد م تعادل وجود
دارد
.

در حاملگی طبیعی؛سنتیز پروستاسیکلین PGI2چهار تا پنج برابر میشود ولی تولید ترومبوکسان A2است که باعث افزایش مقاومت عروق محیطی وافزایش فعال شدن پلا کتی میشود.

سومین فرضیه که بیماری را به ایسکمی رحم-پلاسنتا منسوب میکند؛چنین پیشنهاد میکند :

۱- پره اکلامپسی بااسکیمی رحم-پلاسنتا آغاز میشود که دلایل متعد دی دارد.

یکی از آنها افزایش مقاومت داخل جداری عروق میومتر است که میتواند به دلیل افزایش کشش داخل میومتر بدلیل وجود یک جنین بزرگ دریک خانم اول باری،چند گانگی یا هیدرآمنیوس باشد.

از سوی دیگر اسکیمی میتواند به دلیل تغییرات عروقی زمینه ای باشد که در بیماری فشار خون مزمن رخ میدهد یا بدلیل عد م ایجاد تغیرات فزیولوژیک طبیعی در شرائین مارپیچی ورادیان رحم باشد.

۲- ایسکمی رحم موجب ایجاد یک ماده وازوکنسترکشن میشود که پس از ورود به گردش خون باعث

وازوکنسترکشن کلیوی میشود.این حالت باعث افزایش تولید رنین-آنژیوتانسین والدسترون میشود.

۳- رنین-آنژیوتانسین باعث کنستریکشن عمومی شده واسکیمی رحم –پلاسنتا را باز هم بیشتر میکند.

۴- الدسترون باعث احتباس آب والکتولیت واذیما ی عمومی منجمله اذیمای اینتمای آرتریول ها میشود.

این تغیرات باعث سفتی آرتریول ها میشود که حساسیت به آنژیوتنسین را افزایش میدهد.

وازوکنسترکشن بیشتر باعث هیپوکسی مویرگی وافزایش قابلیت نفوذیه گلومیرولی میشود که موجب پروتینیوری، اذیمای بیشتر، وازوکنسترکشن وهیپوکسی در نواحی مختلف مغز باعث تشنج وکوما میشود.بروز بیشتر پری اکلامپسی در خانم های اول باربانوزادان بزرگ وبیمارانی که حاملگی چند گانگی،پولی

هیدرامنیوس یا مول هیداتیدیفرم دارند.برای فرضیه مرتبط کننده بیماری با ایسکمی رحم-پلاسنتا
است.

در تمام اینحالت اتساع دیوار رحم بیشتر میشود که احتمالآ مقاومت اوعیه را افزایش میدهد.ازسوی دیگر در دریافت های زیربرعلیه این فرضیه هستند.

۱- هیچ ماده وازوکنستریکتوری از خون بیماران مبتلا به پره اکلامپسی حتی وقتی خون ازورید های رحمی جمع آوری شده است بدست نیامده است.

۲- سطح خونی رنین-آنژیوتنسین والدسترون در بیمارانی که پره اکلامپسی دارند تفاوت قابل ملاحظه ای باافرادی که حاملگی طبیعی داشته اند،دارند.

جستجو برای یافتن علت یاعلل پره اکلامپسی بدلیل عدم وجودیک مدل حیوانی بکندی پیش میرود.تمام کوشش ها برای ایجاد این بیماری در حیوانات ناموفق بوده است.

رنځوریار داکترسیما انصاری

ترینر متخصص نسایی-ولادی شفاخانه استقلال

ممکن است شما دوست داشته باشید