روزنامه ملی انیس
روزنامه انیس یکی از قدیمی‌ترین روزنامه‌های چاپی در افغانستان می‌باشد. این روزنامه برای اولین بار در 15 ثور سال 1306 ه ش اولین نسخهٔ خود را در کابل منتشر کرد.

عطاالرحمان سلیم: نشست قطر مؤثر بود، امید بر توافقات اساسی برای قطع جنگ و برقراری صلح بیانجامد

نشست دو روزه بین الافغانی قطر که به میزبانی آلمان و دوحه میان فعالان جامعه مدنی، جوانان و دست اندرکاران رسانه ها فعالان حقوق زن، سیاسیون و نمایندگان برخی ادارات حکومتی و اعضای شورای عالی صلح و هیئت طالبان در قطر برگزار شده بود اشتراک کنندگان نشست بین الافغانی قطر پس از دو روز گفتگو دیدگاهای شانرا دریک قعطنامه مشترک هشت ماده یی ارائه کردند.

هرچند تمام اشتراک کنندگان به برقراری صلح سراسری، پایدار و با عزت که خواست همه مردم افغانستان است و در نتیجه مذاکرات همه شمول افغانی می تواند ممکن و میسر باشد. تأکید داشتند ولی همزمان با مذاکرات،  طالبان در غزنی به انفجار موتر بمب ده ها خانواده در را ماتم نشاندند.

در موضع طالبان با وجود بحث ها و هفت دور مذاکرات هیچ گونه تغییر محسوس رونما نگردیده است.  خبرنگار روزنامه ملی انیس در زمینه صحبت را با عطا الرحمان سلیم معاون شورای عالی صلح و یکتن از اشتراک کنندگان نشست دوحه انجام داده که خدمت خوانندگان روزنامه تقدیم می گردد.  

موصوف در نخست گفت:

درنشست دو روزه با هیئت طالبان در قطر سه نوع صحبت های داشتیم یکی درنشست تالار طبعاً به موقف قبلی خود پافشاری داشتند و کدام تغییری محسوس نبود یعنی هنوز هم به مسأله اشغال قوت های خارجی جنگ و انتحار و فرضیت جهاد شان تأکید داشتند و همانا موضوع ۱۷ سال قبل بود یک دلیل آن همانا متن از قبل نوشته شده که یاد دارند یا برای شان از پاکستان می آید تأکید
داشتند.

ولی در نشست های خصوصی نوع صحبت شان فرق داشت در آن انعطاف شان خیلی زیاد بود. درک می کردند که جنگ راه حل نیست می گفتند یگانه گزینه صلح است باید تلاش مشترک کرد که موانع را برداشت و برطرف مذاکرات مستقیم رفت یعنی در آنجا زیاد منعطف تر بودند به روند صلح و مصالحه ملی.

ولی در برخورد ونوع صحبت سوم شان در تصویب قطعنامه مشترک کوشش می کردندبین دو موقف یعنی هم داخل نشست و نیروهای شان در بیرون موقف را انتخاب کنند. تا نزد مقامات شان زیاد کوتاه نیایند یعنی مواردی که هم برای آنها قابل قبول باشد و هم نوع انعطاف از خود نشان داده باشند.

در مسأله توافق روی چگونگی آتش بس که در سوال خود مطرح کردند این مسأله قبل از توافق دوجانب یعنی حکومت افغانستان و طالبان است. که مذاکرات رسمی آغاز گردد جانب آماده مذاکرات مستقیم گردند. در آنجا باید انعطاف از هر دوجانب صورت گیرد. برای موفقیت مذاکرات جنگ رابس نمایند. روی آن بحث بیشتر سه جانبه میخواهد. ولی در نشست بین الافغانی اشتراک کنندگان از موقف فردی اشتراک هرچند از نظام و حکومت نمایندگی می کردیم. هم جریان ها حضور داشتند ولی مواردی فردی مطرح شد. صرف در حد یک تعهدنامه یا قطعنامه تلاش های بیشتر بود بلکه بحث های ابتدایی برای اعتماد سازی بود برای مذاکرات مستقیم بناءً مسأله طرح آتش بس قبل از وقت بود. ولی موارد که در قطعنامه ذکر شده غیر مستقیم تأکید بر آتش بس است. مصونیت مکانی تضمین امنیت مؤسسات عامه المنفعه تغییر به کارگیری ادبیات تهدید و انتقام جویی و جنگ طلبانه در بیانات رسمی، پایان دادن به جنگ تحمیلی کنونی تأکید غیر مستقیم است بر این مسأله، اما مذاکرات رسمی نبود صرف در حد یک تعهد است.

اینکه تطبیق می کنند یا خیر بستگی به نوع تغییر موقف و تعهد خودشان است. برای تعهدنامه هرچند جنبه عملی ندهند یک دستاورد است اگر صد در صد عملی نگردد مطمئن هستم اگر حدود ۴۰درصد هم رعایت کنند.

تغییر در زندگی مردم رونما و تأثیر در وضعیت امنیتی هم خواهد گذاشت و مردم را درمجموع امیدوار به مثمر بودن نتایج نشست ها خواهد ساخت. یعنی حد اقل پذیرفتند که این کارهای ما در گذشته اشتباه بود. منبعد مکاتب و مدارس، پوهنتون ها را هدف قرار نمی دهیم. مراکز عامه و دهها مورد دیگر که در ۸ ماده قطعنامه ذکر گردیده است. امیدواریم قدم های عملی در این راستا از هر دو جانب برداشته شود. 

معاون شورای عالی صلح در مورد واکنش به حمله غزنی در روز اول نشست از سوی نمایندگان طالبان و تأکید اشتراک کنندگان جانب افغان گفت:

با جدید مسأله مطرح و تکرار شد. هرچند برای این عملکرد شان جواب نداشتند استدلال می کردند که حمله که بر مدارس در ؟؟؟؟ صورت گرفت چطور ولی روی هم رفته جواب قناعت بخش را مطرح کرده نتوانستند کسانیکه به نمایندگی از اقشار مختلف مردم و حتا نظام رفته بودند موضوع را با جدیت مطرح کردند هم علما هم خواهران و مسأله بود که با مطرح شدن آنها رنج می بردند.

در مجموع نشست خیلی موثر بود. امید وجود دارد. نشست های مقدماتی ما را به اصل مذاکرات رسمی که دو طرف رسماً وارد گفتگو ها شده و به شکل تدریجی و مرحله وار به توافقات اساسی برای قطع جنگ و برقراری صلح بیانجامد.

وی در رابطه به استقبال شورای عالی صلح نسبت به این نشست گفت:

از شورای عالی صلح تقریباً ۱۷تن در نشست از موقف معاونان، اعضای مجمع عمومی و اجرائیه اعم از برادران و خواهران اشتراک و در تدوین قطعنامه نقش فعال داشتند استقبال، حمایت و پشتیبانی کرده در آینده نیز شورای عالی صلح نقش کلیدی خود  را خواهد داشت. مسئولیت اساسی شورا تلاش برای صلح و تشویق و ترغیب طرف ها بر ختم جنگ است. از هر دستاوردی استقبال خواهد کرد.

اصیلا وردک یکی دیگر از اعضای هیأت اشتراک کننده از کابل در این نشست گفت:

یکی از خواست های طالبان اعتماد سازی بود. آنها گفتند بیایید در مورد اتفاقاتی که در گذشته افتاده صحبت نکنیم، بالای افغانستان آینده صحبت کنیم که برایش چه کاری می توانیم بکنیم.

با ختم نشست دو روز بین الافغانی روز سه شنبه دور هفتم مذاکرات نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان با طالبان مجدداً آغاز گردید این در حالیست که نخستین نشست دور هفتم مذاکرات صلح به تاریخ ۸ سرطان مطابق ۲۹ جون آغاز تا سه شنبه ۱۸ سرطان ادامه یافت زلمی خلیلزاد نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان پس از دیدارش با نمایندگان طالبان روز چهارشنبه جهت دیدار ابتدا به چین و سپس به واشنگتن رفته تا گزارشها و مشورت های مربوط به پروسه صلح را ارائه کند.

قرار بود در پایان هفتمین دور مذاکرات صلح یک اعلامیه مشترک را خلیلزاد نماینده خاص امریکا در امور صلح افغانستان و طالبان به امضا برسانند، اما خلیلزاد در مورد چیز نگفته است.

وی مذاکرات هفتمین دور را مثمر بیان و از پیشرفت در چهار بخش توافق نامه خبر داده است.

 حامده صدیقی

ممکن است شما دوست داشته باشید