روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

عدم همبستگی اتحادیه اروپا، ‌آینده فاجعه آمیز

امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه در مصاحبه با روزنامه فایننشنال تایمز هشدار داد اگر اتحادیه اروپا موفق نشود در برابر ویروس کرونا یک بلوک مقتدر بسازد بی‌شک در هسپانیا، ایتالیا و احتمالاً فرانسه گروه‌های پوپولیست در انتخابات پیروز خواهند شد و این به معنای پایان اروپا خواهد بود. رئیس جمهوری فرانسه به این روزنامه امریکایی گفت: «پوپولیست‌ها و راست‌های افراطی به مردم می‌گویند: این ماجراجویی که اروپا دارد به من پیشنهاد می‌دهد چیست؟ این افراد (اتحادیه اروپا) هنگام بحران از شما محافظت نمی‌کنند، آنها هیچ همبستگی با مردم ندارند و از مردم محافظت نمی‌کنند.» بسیاری از سیاستمداران جریان‌های مختلف کشورهای عضو، اتحادیه اروپا را به انفعال، بی‌تفاوتی، سردرگمی‌و تاتوانی در رویارویی با ویروس کرونا متهم کرده اند. رئیس جمهوری فرانسه در گفتگوی خود تأکید کرد که «کمیسیون اروپا باید از این فراتر برود نشان دهد اتحادیه اروپا نه یک پروژه بازار مشترک و آزاد بلکه یک برنامه و طرح سیاسی است.» جوانترین رئیس جمهوری فرانسه معتقد است «عدم همبستگی اروپا در این روزهای بحرانی می‌تواند آینده فاجعه آمیزی رقم بزند.»

ممکن است شما دوست داشته باشید