روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

عدم فاصله بین ملت و دولت باعث تقویت نظام میشود.

نظام که در آن بین ملت و دولت فاصله وجود داشته باشد، آن نظام ریشه مردمی نداشته و میتوانیم ادعا کنیم که آن نظام محکوم به شکست است.

این مردم است که نظام هارا تشکیل میدهند و نظام هارا از میان برمیدارند.

به هر میزانی که نظامها با مردم در تعامل باشند و خط و مرزهای بین آنان وجود نداشته باشد، به همان پیمانه مردم نسبت به نظام و حکومت رضایت داشته و میتوان چنین نظام را یک نظام ایده آل و پویا محسوب کرد.

دوری نظام از مردم، باعث شکستن پایه های اعتماد شده و مردم نسبت به نظام  بد بین و بی اعتماد میشوند ودر نهایت نظامهای چنینی به سقوط مواجه میشوند.

در بیست سال گذشته در افغانستان آنقدر فاصله ها در بین ملت و دولت  وجود داشت که حتی کسی قادر نبود در مدت یکماه یک وزیر یا وکیل شورای ملت را بیبیند، دراین میان دیدن رییس جمهور کشور تنها در خیال انسانها نقش می بست اما در بیرون برای کسی کم اتفاق می افتاد که رییس جمهور را به چشم سر بیبند.

این چنین دوری از مردم، رشته های اعتماد را ازبین برد و نظام از هم شکست.

نظامیکه درآن افراد حکومتی بر مردم عادی برتر شمرده شود و مردم تنها فرمانبردار محسوب شود، از دیدگاه اسلام این چنین نظام مشروع نبوده و مودل آن را تنها میتوان درنظام های کفری یافت.

باید در بین ملت و دولت اعتماد وجود داشته باشد و عوامل که باعث دوری و فاصله بین آنهامیشود از میان بر داشته شود.

جوامعی که مسؤولان و مردم به یکدیگر اعتماد و اطمینان دارند به سرعت و باقدرت راه آبادی و شکوفایی و اقتدار و عظمت وپیشرفت را طی می کند.

در این گونه جامعه ها، در سایه هدف مشترک مردم و کارگزاران، همکاری و بسیج اندیشه ها، تعاون دلها و دستها و در یک سخن مشارکت راستین شکل می گیرد .

تفاوتها باید از بین برده شود و رشته اعتماد مردم نسبت به دولت باید تقویت شود.

در هیچ عرصه ی نباید افراد حکومتی با مردم متفاوت باشد.

اگر بین دولت مردان و مردم از نظر زندگی تفاوت فراوان باشد وکارگزاران در مسکن، لباس، وسیله سواری،لوازم زندگی و امکانات رفاهی  با مردم فاصله داشته باشند و عملا یک طبقه برتر را تشکیل دهند، در اعتمادمردم به آنان خلل پدید خواهد آمد و

باید کسانیکه چنین زندگی میکند، از سیستم حکومتی کشور کنار گذاشته شود.

نظام امارت که یک نظام ایده آل اسلامیست و سردمداران آن در گذر تاریخ مردمان بی آلایش ولی با تقوی، متین، استوار و عادل بوده اند.

آنها با ساده زیستی خویش و با اینکه بیشتر با مردم در تعامل بودند و بر قلب های مردم حکومت میکردند، توانستند بزرگترین دژهای تسخیر نا پذیر را با تعامل احسن، خلق نیکو و رفتار حسنه تسخیر نمایند.

حال که الحمد لله درفش سپید امارت بر فراز تپه ها و مرزهای این کشور در اهتزاز در آمده است و همه کشورهای اسلامی دارند از چنین نظامی الگو برداری میکنند، باید بزرگان امارت اسلامی به دنیا نشان دهند که این نظام متشکل از اراده و خواست مردم بوده است و این مردم دلیر و قهرمان افغانستان بوده است که توانستند یکبار دیگر بیرق اسلام را به اهتزاز در آورد.

برای تحکیم اعتماد ملت و دولت باید گامهای برداشته شود و عملا نشان داده شود که واقعا این نظام از اراده ملت سر چشمه گرفته است.

در مواردیکه  لغزش ها و اشتباهات معمول از مردم سر میزند از عفو و بخشش کار گیرد و مردم را رهنمای درست و همه جانبه نمایند.

در ادارات برای مراجعین افهام و تفهیم درست صورت گیرد و با مردم برخورد نیکو و حسنه انجام داده شود.

راه های که پول های اعتماد را بین ملت و دولت مستحکم میکند باید تعقیب شود و باید مردم از خلای بی اعتمادی نجات پیداکنند.

ممکن است شما دوست داشته باشید