روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

عبدالمنان شیوای شرق: به خاطر جلوگیری از گسترش ویروس کرونا به همکاری همه جانبه نیاز است

اخیراً مسئولیت بخش آگاهی عامه جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در افغانستان به وزارت اطلاعات و فرهنگ سپرده شد که پیرامون پلان ها و برنامه های این وزارت به منظور بلند بردن سطح آگاهی عامه خبرنگار روزنامه ملی انیس گفتگویی را با عبدالمنان شیوای شرق معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ انجام داده است که به نشر می رسد:
عبدالمنان شیوای شرق معین امور نشرات گفت: با سپردن مسئولیت آگاهی عامه در جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در کشور مطابق چارچوبی که قبلاً از سوی وحید عمر مشاور رئیس جمهور در رابطه به آگاهی دهی عامه در مبارزه با ویروس کرونا صورت گرفته بود، از طریق رسانه های تصویری، شنیداری و چاپی برنامه های آگاهی عامه جریان دارد، هر چند تاهنوز بودیجه‌ای به این منظور برای وزارت اطلاعات و فرهنگ مشخص نگردیده است که ما به کمیته اضطراری جلوگیری از شیوع ویروس کرونا غرض تعیین بودیجه پیشنهاد نمودیم تا براساس آن گام های عملی در زمینه برداشته شود. اما فعلاً در هماهنگی با ریاست های اطلاعات و فرهنگ ۳۴ ولایت یک ساختار گزارش گیری هفته وار را طرح ریزی کردیم که در این ساختار اطلاعاتی در مورد مصرف بودجه اختصاصی محلی، مصاب شدگان، صحت یاب شدگان، وفیات تعداد تست شدگان، واقعات مشکوک تعدادی از رسانه های فعال، ملاحظات و چالش هایی را که در محل دارند با آگاهی دقیق درج برگه معلوماتی کرده به مرکز می فرستند که پس از دریافت درج سایت می گردد و یک مرکز تماس را با شماره و ایمیل مشخص در وزارت ایجاد نمودیم تا مرجعی باشد برای پاسخدهی گزارش ها و اطلاعات برای خبرنگاران و نهادهایی که خواهان معلومات در این زمینه باشند.
شیوای شرق افزود: در راستای ایجاد هماهنگی با رسانه ها تااکنون میان بسیاری از رسانه ها و نهادهای خصوصی که در این راستا کار می کنند، هماهنگی لازم را ایجاد نمودیم، تا آگاهی دهی یکسان صورت گیرد. در ولایات نیز برنامه گزارش گیری هفته وار ولایات را تنظیم می کنیم تا والیان ولایات از طریق ویدیو کنفرانس گزارش خود را به مرکز ارائه کنند.
وی به خاطر مبارزه مؤثر با ویروس کرونا در کشور گفت: در هماهنگی با وزارت امور خارجه از کشورهای چین، ترکیه و ایران درخواست کردیم از طریق کنفرانس ها تجربیات شان را در جلوگیری از شیوع ویروس و آگاهی دهی عامه با ما شریک سازند. همین گونه از تجارب کشورهای اروپایی در زمینه نیز استفاده مؤثر خواهیم کرد.
همچنان تلاش خواهیم نمود تا از طریق ریاست های افغان فلم و تیاتر نوارهای آگاهی دهی راکه آماده شده همگانی بسازیم که انجام این فعالیت ها همه منوط به تشخیص بودجه مربوطه است.
معین امور نشرات در ادامه افزود: برخی از نهادهای دیگر نیز در امر آگاهی عامه با وزارت اطلاعات و فرهنگ اعلام همکاری نموده اند و قرار است در همکاری یکدیگر برنامه های منظم و پلان شده طرح ریزی گردد.
افزارهای مهم ما در این راستا رسانه های دیداری، شنیداری و چاپی، ویب سایت ها صفحات اجتماعی و رسانه های مجازی است تا بتوانیم کارهای مهم را در این عرصه انجام بدهیم.
با معاونیت اول ریاست جمهوری بخش کمک های اضطراری مساعدت با فقرا و نیازمندان در تماس استیم تا دقیق ترین آمار و معلومات را در مورد توزیع نان، آرد و کمک هایی که دولت افغانستان انجام می دهد در اختیار مردم قرار بدهیم تا همه بدانند که هدف ما حسابدهی و شفافیت است.
شوای شرق معین امور نشرات در رابطه به همکاری سایر وزارت ها مثل وزارت ارشاد حج و اوقاف گفت: نهادهای همکار بعداً مشخص خواهد گردید قبل براین ما عضویت کمیته اضطراری جلوگیری از شیوع ویروس کرونا تحت رهبری معاون دوم ریاست جمهوری را داشتیم می دانیم چه کار ها صورت گرفته و ادامه خواهد یافت.
همچنان کمیسیونی که والی کابل رهبری آنرا به عهده دارند در تنظیم کار شیوه توزیع کمک ها به نیازمندان، نظارت از چگونگی توزیع آگاهی عامه، جلوگیری از تجمع مردم، نظارت از توزیع کمک ها به منظور جلوگیری از سوء استفاده سهم فعال داریم. هرچند که وزارت اطلاعات و فرهنگ در نیمه راه این مسئولیت خطیر را عهده دار گردید، با آنهم در هماهنگی با وزارت مالیه، بانک جهانی و بانک انکشاف آسیایی جلسات متعدد داشتیم تا ۴۰۰ میلیون دالر کمک در راستای مبارزه با ویروس کرونا به صورت دقیق مدیریت گردد.
عبدالمنان شوای شرق معین امور نشرات با مثبت ارزیابی نمودن کارهای انجام شده در راستای آگاهی دهی گفت: اعلاناتی که از طریق تلویزیون ملی و سایر رسانه ها و مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت بازتاب یافته است موثر بوده و این کارشیوه ادامه خواهد یافت. ولی چالش ها و مشکلات مبنی بر رعایت نکردن فاصله های اجتماعی توسط مردم هنوز پابرجاست. نگاه سطحی در رابطه به پیامدهای کرونا وجود دارد، مسایل بهداشت و حفظ الصحه همچنان کمرنگ است، بناءً به خاطر جلوگیری از گسترش ویروس کرونا و مهار آن به آگاهی عامه و همکاری همه جانبه نیاز است.
حامده صدیقی

ممکن است شما دوست داشته باشید