روزنامه ملی انیس
روزنامه انیس یکی از قدیمی‌ترین روزنامه‌های چاپی در افغانستان می‌باشد. این روزنامه برای اولین بار در 15 ثور سال 1306 ه ش اولین نسخهٔ خود را در کابل منتشر کرد.

عبدالمجید غیاثی هنرمند تیاتر و سینما وفات کرد

عبدالمجید غیاثی هنرمند ، تیاتر وسینمای کشور با جهان فانی وداع کرد و به ابدیت پیوست .

غیاثی ازجمله هنرمندانی بود که نزدیک به نیم قرن با هنر زیست و دل های افسرده را شاد ساخت .

او تنها هنرمند نبود ، دربخش نویسندگی کارگردانی و صحنه آرایی تیاتر نیز دست بلند داشت او در آغاز در کابل ننداری جذب شد درسال ۱۳۸۱ به حیث معاون مسلکی تیاتر ملی مقرر شد و درآخرسال ۱۳۹۲ به خواست خودش بازنشسته شد.

 رهبری وزارت اطلاعات وفرهنگ ، ریاست تیاتر ملی وسایر هنرمندان تیاتر و سینما مرگ غیاثی را به تمام اهل هنر ، خانواده ، اقارب و دوستان مرحوم تسلیت می گویند و از بارگاه ایزد لایزال برای متوفا جنت فردوس و برای بازماندگانش صبر جمیل استدعا می دارند. 

ممکن است شما دوست داشته باشید