روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

عبدالمتین بیگ: سال گذشته، سال حکومت داری محلی بود

عبدالمتین بیک رئیس اداره مستقل ارگان های محل در نشست  حساب دهی حکومت به ملت سال گذشته‌را سال حکومت داری محلی بیان کرد.

به گزارش آژانس باختر، عبدالمتین بیک در این نشست گفت که  اداره مستقل ارگان های محل درسال گذشته در بخش های قوانین، عرضه خدمات تسهیل روند ها وبهبود خدمات شهری دستاورد قابل ملاحظه یی داشت.

رئیس اداره مستقل ارگان های محل  افزود که ۲۵ درصد وقت کاری رئیس جمهور در سال گذشته به ادارات محلی اختصاص یافت که میتوان به سفر های ولایتی رئیس جمهور وحضور مقام های ولایتی به مرکز اشاره کرد.وی از تصویب نقشه راه حکومت داری محلی، تصویب قانون شوراهای محلی وتوشیح قانون شاروالی ها، به عنوان دست آوردهای اداره مستقل ارگان های محل در زمینه ایجاد قوانین یاد کرد.

رئیس اداره مستقل ارگان های محل با تأکید بر قانون شاروالی ها که  زمینه برای برگزاری انتخابات شاروالی‌ها مساعد می کند، بیان داشت که برگزاری انتخابات شاروالی ها از اولویت این اداره در سال آینده است وتلاش می شود در سال بعد در یک یا دو شهر انتخابات شاروالی ها برگزارشود.

وی با اشاره به برگزاری کنفرانس ولسوالان در سال گذشته گفت توجه اساسی اداره مستقل ارگان های محل در سال آینده به ولسوالی ها خواهد بود
وبا فراهم سازی منابع برای ولسوالی ها عرضه خدمات بیشتردر ولسوالی  ها صورت خواهد گرفت
.

عبدالمتین بیگ افزود که این اداره درنظر دارد به منظور رشد متوازن، هشت زون اختصاصی در کشور ایجاد کند تا توزیع منابع عادلانه صورت گیرد.به گفته وی در حال حاضر دفترهای ۲۰ ولسوالی به خاطر ناامنی در ولسوالی های همجوار و یا مراکز شماری ولایت ها قرار دارد. 

ممکن است شما دوست داشته باشید