روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

عبدالسلام رحیمی: دولت جمهوری اسلامی افغانستان برای تأمین آتش‌بس مجدانه عمل می‌کند

عبدالسلام رحیمی نماینده خاص رئیس‌جمهوری و وزیر دولت در امور صلح در دومین جلسه کمیته ارشد همآهنگی در امور صلح، گفت که دولت جمهوری اسلامی افغانستان برای تأمین آتش‌بس مجدانه عمل می کند و در این زمینه روی بسیج منطقه و جهان کار می‌کند.
به گزارش آژانس باختر: وزیر دولت در امور صلح در این جلسه که با اشتراک نمایندگان نهادهای عضو کمیته ارشد هماهنگی در امور صلح در وزارت دولت در امور صلح تدویر شد، اظهار داشت: همزمان با کار در جهت پیشرفت روند صلح به خاطر شیوع ویروس کرونا، ضرورت به برقراری آتش‌بس بشردوستانه و توقف جنگ و خشونت است.
وی ادامه داد: آتش‌بس، ما را قادر خواهد ساخت تا خدمات و کمک‌ها را به ساحات تحت جنگ برسانیم.
وی تأکید کرد که حکومت باید آماده فضای جدید تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا باشد و سرعت عمل نهادها افزایش یابد.
رحیمی همچنان گفت که تیم مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی افغانستان کار خود را آغاز کرده است و کمیته ارشد هماهنگی در امور صلح در زمینه رفع ضروریات معلوماتی این تیم اقدام می‌کند.
همچنین در این جلسه، معصوم ستانکزی رئیس تیم مذاکره‌کننده گفت: کار روی یک بسته جریان دارد که شامل کمک‌های بشری، زمینه‌سازی برای مذاکراتو تطبیق آتش‌بس است.
وی همچنان افزود که روی برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و درازمدت برای پایان دادن به بحران افغانستان کار می‌شود.
در این جلسه همچنین نمایندگان نهادهای عضو کمیته روی اجراءات رهایی زندانیان طالبان، برنامه‌ریزی برای توسعه پس از صلح وشامل کردن آن در پلان ملی انکشاف استراتیژیک افغانستان، برنامه‌های کمک‌رسانی به ساحات تحت جنگ، و انکشاف پلان عودت مهاجرین صحبت کردند.
کمیته ارشد هماهنگی در امور صلح بر اساس هدایت حکم مقام ریاست جمهوری به منظور ایجاد هماهنگی در تصمیم‌گیری پیرامون ابعاد مختلف پروسه صلح تحت ریاست عبدالسلام رحیمی، نماینده خاص رئیس‌جمهور و وزیر دولت در امور صلح با عضویت سیزده نهاد دولتی ایجاد شده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید