روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

عبدالحمید مبارز: هر آغاز ادامه و پایانی دارد

اعضای هیئت رهبری صندوق حمایت مالی از ژورنالیستان افغانستان دیروز از عبدالحمید مبارز ژورنالیست ، پژوهشگرو نویسنده مشهور کشور عیادت کردند.

به گزارش آژانس باختر، عبدالحمید مبارز شخصیت فرهنگی کشور ازچندی بدینسو نسبت مشکلات صحی درشفاخانه شهید سردار محمد داوود خان بستری بود فعلآ وضیعت صحی شان بهبود یافته است ازشفاخانه مرخص  درخانه استراحت می باشد.

باید گفت که ممتاز حیدری عضوهیئت رهبری صندوق به نمایند گی از محمد آصف وردک  رئیس صندوق و سایر اعضای این نهاد برای این شخصیت فرهنگی کشور آرزو صحت کرد.

عبدالحمید مبارز با سپاس از قدردانی رئیس و هیئت رهبری صندوق گفت که هر آغاز، ادامه و پایانی دارد.

زندگی هم شورجوانی ضعف و  پیری دارد که بایدبا آن مجادله کرد .

دراخیرعیادت همه برای این بزرگ مرد خانواده مطبوعات  آرزوی صحت کردند.

ممکن است شما دوست داشته باشید