روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

عبدالباسط انصاری: ما مخالف اخراج اجباری مهاجرین هستیم

ازابتدای سال ۲۰۲۱ تا اکنون ۵۴۰ هزار تن به کشور برگشت نموده اند
مهاجرت به یک پدیده جهانی و یک معضل اجتماعی در جهان مبدل گشته است مردم افغانستان از چهل سال به این سو دچار این معضل بزرگ شده اند جنگ های تحمیلی بیش از ۸ میلیون تن را به دیار هجرت برده است، اما تا امروز این معضل حل نشد بل روز تا روز و سال به سال مهاجرت از کشور ما بیشتر شده است. روز ۳۰ جوزا ۲۰ جون ازسوی سازمان ملل متحد بنام روز جهانی پناهند گان نام گزاری شده است که همه ساله از این روز در سراسر جهان که میزبان پناه جویان اند تجلیل می شود برای آگاهی از وضعیت مردم در افغانستان در شرایط که جنگ روز تا روز ابعاد مختلفی به خود می گیرد و مردم همه روزه کشور را ترک می کنند و یا در داخل افغانستان بی جا می شوند گزارشگر روز نامه ملی انیس به مناسبت ۳۰ جوزا روز بین المللی پناهندگان مصاحبه ای را با عبدالباسط انصاری مشاور مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان انجام داده که خدمت خوانندگان روز نامه تقدیم می گردد.
پرسش: روز ۳۰ جوزایا ۲۰ جون روز بین المللی پناهندگان در جهان می باشد وزارت مهاجرین و عودت کنندگان چه برنامه ای را به خاطر تجلیل از این روز رویدست دارد ؟
پاسخ : بزرگ داشت از روز جهانی مهاجرین و عودت کنندگان به معنی ارج گذاری به پناهندگان می باشد و مردم همه ساله از این روز بزرگ داشت بعمل میاورند اینکه چرا از روز جهانی مهاجرین و یا پناهندگان تجلیل می شود پناهند گانی که در هر کشور زندگی دارند از آن ها یاد بود می شود تا برای زندگی و رفاه آنها کار خوبی انجام شود. در حال حاضر بیشترین پناهندگان را نسبت به سایر کشور ما در عموم کشور های جهان داریم ما به خاطر از این تجلیل می کنیم تا تلاش باشد برای بهبود وضع زندگی افغان های که خارج از کشور زندگی دارند از این رو وزارت امور مهاجرین تلاش دارد تا با نهادها و سازمان های بین المللی همکار ی خوبی برای رفاه زندگی افغان های مهاجر صورت گیرد، وزارت عودت مهاجرین از نزدیک با سازمان ها و نهادی بیشتری روابط دوستانه داشته دارد تا از این طریق بتواندبرای بهتر شدن وضع زند گی افغان های مهاجر در سطح جهان کار های را انجام بدهد یا حداقل مشکلات آنها را حل نماید در قدم اول تحصیل فرزندان شان مهم است بعداً بیمه صحی برای خانوداه های افغان نیز جزء حیاتی بشمارمیرود که ما برای آنها بتوانیم خدمت نماییم و همچنان تمدید کارت های اقامت مهاجرین است که از سوی وزارت تعقیب و پیگیری می شود این ها جز کار اساسی وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان را تشکیل می دهد وزارت امور مهاجرین توانست تا یک تفاهم نامه ای را میان کشور های عضو اتحادیه اروپا امضا نماید در حال حاضر یک اعلامیه مشترک میان افغانستان و اتحادیه اروپا وجود دارد که بر اساس آن از اخراج اجباری افغان ها در اتحادیه اروپا جلوگیری می نماید در این اواخر معین وزارت مهاجرین و عودت کنندگان برای انجام خدمات خوب و بهتر سفر های را به چند کشور اروپایی انجام داده است و این سفر برای بهبودی زندگی افغان های مهاجرمی باشد در عین حال تلاش داریم که وضعیت مهاجرین را در کشور های اروپایی ،اندونیزیا ، ترکیه ، یونان ، ایران و پاکستان تغییراتی را به بار بیاوریم چون این گونه بر نامه ها اولویت کاری ما را تشکیل می دهد آن چه مربوط به وزارت امور مهاجرین می شود به حسن صورت انجام می دهیم در این مورد یک قسمت کار مربوط وزارت امور خارجه و سایر ادارات حکومتی می شود. میان وزارت امور خارجه ووزارت امور مهاجرین هماهنگی خوبی وجود دارد تا بهخاطر حل مشکلات افغان های مهاجردر خارج از کشور از سوی این وزارت خارجه اقدام صورت گیرد .
پرسش : از سال گذشته تا اکنون چه نوع برنامه ها را به خاطر بهبود وضع مهاجرین چه در خارج و هم در داخل کشور انجام داده اید و همچنان در این مدت ارقام دقیق عودت کنندگان و کسانی که مهاجر شده اندبدست دارید ؟
پاسخ : ارقام دقیق افغان های که غیر قانونی کشور را ترک کرده اند بدست نداریم اما همین قدر معلومات داریم که حد اوسط روز انه تا یک هزار تن از کشور رفت و آمد دارند ارقام عودت کنندهگان از ابتدای سال ۲۰۲۱ تا اکنون نشان میدهد در حدود ۵۴۰ هزار تن از کشور های ترکیه ، ایران ، پاکستان و سایر کشور ها به کشور عودت کرده اند در قسمت عرضه خدمات باید گفت زمانی که این ها داخل مرز کشور می شوند از سوی نهاد ها مصارف برگشت شان یا کرایه راه برای آنها داده می شود کمک های غذایی البسه و سایر ضروریات برای شان توزیع می شود اخیراً برای تعداد یک هزارتن که از سوی وزارت مهاجرین تثبیت و مستحق شناخته شده اند زمین توزیع شدو در سال گذشته نیز زمین برای عودت کننده گان داده شد نا گفته نباید گذاشت که تعداد یک هزار خانواده عودت کننده در شهر کابل بود که برای نمرات زمین آنها را به وزارت شهر سازی و اراضی معرفی نمود ایم ، در حال حاضر پلان دیگر ی را رویدست داریم تا برای روند ثبت نام و بایمتریک اسناد عودت کننده گان که از چندی متوقف بود آن را دوباره فعال سازیم .
پرسش:در یک سال گذشته ما شاهد بودیم که از کشور های اروپایی بخصوص از آلمان چندین گروپ از افغان ها اخراج اجباری شدند اما وزارت مهاجرین هیچ کاری به خاطر جلوگیری از اخراج آنها انجام نداد در این زمینه شما چه گفتنی دارید ؟
پاسخ : در مجموع دولت و وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان برای اخراج اجباری پناجویان افغان درکشور های اروپایی تا به حال هیچ نوع سند و یا موافقت نامه ای را با کشور های میزبان ندارد در این باره وزارت امور مهاجرین زیاد تلاش نمود تا به شرکت کشور میزبان یک توافق نامه ای دست یابی به خاطر مدیرت زندگی مهاجرین داشته باشیم و تاکید ما هم در کشور های اروپایی همین موضوع است تا مهاجرین ما اخراج جبری نشوند برگشت شان باید داوطبانه باشد چون وضعیت در داخل افغانستان بشکلی پیش آمده که اخراج آن دید بشردوستانه ندارد چون وضعیت افغانستان تقاضای اخراج را نمی کند و از دیپورت افغان ها جلو گیری شود از این سبب اعلامیه مشترک میان افغانستان و اتحادیه اروپا امضا شده است در اعلامیه از اخراج ۵ کتگوری افغان ها جلوگیر ی می شود ۱- زنان بی سرپرست ، ۲- افراد محسن ، ۳ – اطفال بی سرپرست ، ۴- افراد دارای معلولیت ۵- افراد که مصاب به امراض صعب العلاج باشد . با وجود این اعلامیه بازهم دیده شد که تعدادی از این کشور ها دست به اخراج اجباری زدند همین که از موضوع آگاه شدیم به صورت عاجل با کشور ها داخل تماس شدیم و از اخراج جلوگیری کردیم در حال حاضر با نظر داشت اعلامیه مشترک هر افغانی که بخواهد در اروپا زندگی نماید باید از طریق محاکم اسناد پناهندگی شان را طی مراحل نمایند و این موضوع یک فرصت خوبی برای افغان ها در خارج از کشور مساعد گردیده است .
پرسش : در جریان یک سال گذشته چه تعداد از افغان ها در داخل کشور از اثر جنگ ها بی جا شده اند این ارقام را بدست دارید ؟
پاسخ : به طور کل بیشتر از ۴ میلیون تن در داخل کشور از اثر جنگ ها بی جا شده اند در جریان سال جاری در حدود ۱۸۴۰۰ خانواده که جنگ ها شدید شده بی جا شده اند اگر این رقم را ضریب ۷ نماییم در حدود دو میلیون بیست هشت هزار چهار صد تن می رسد که از ولایات مختلف مانند ولایت های هلمند ، کندهار ، بغلان ؛ تخار ، فراه و دیگر ولایت ها می باشد .
پرسش :شما گفتید که در حدود ۵۴۰ هزار تن از خارج کشور برگشت کرده اند این عودت کنندگان در کدام ولایت ها مسکن گزین شده اند ؟
پاسخ : بیشترین این افراد از کشور ایران از طریق مرز اسلام قلعه و نیمروز برگشت نموده اند در حال حاضر این ها در ولایت های مختلف زندگی می نمایند وزمانی که داخل مرز کشور شدند از سوی نهاد کمک رسان برای آنها کرایه سفر نیز پرداخت شده است .
پرسش : برای سال آینده کدام برنامه ای را برای برگشت مهاجرین طرح و تدوین نموده اید ؟ و همچنان جنگ روز تا روز بیشتر شده میرود کسانی که از ولایت ها و ولسوالی ها بی جا می شوند چه تدابیری را رویدست گرفته اید ؟
پاسخ : در قسمت افغان های که در خارج زندگی دارند تمام تلاش ها صورت گرفته تا از اخراج آنها جلوگیری شود تا زمانی که وضع امنیتی در داخل افغانستان تأمین نشود این کار صورت نگیرد افغان های که از اثر جنگ ها بی جا می شوند ما تلاش کردیم تا از امکانات دست داشته خویش برای بی جا شدگان داخلی مانند گذشته کمک های بشر دوستانه را انجام بدهیم مواد غذایی ، مواد سوخت و همچنان البسه در چوکات خدمات بشر دوستانه صورت خواهد گرفت و همین اکنون چنین برنامه را رویدست داریم چون وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان روابط خوبی با مؤسسات کمک رسان دارد .
پرسش: از سال گذشته تا اکنون کدام ارقامی دارید افغان های که خارج از کشور رفته اند دو باره برگشت نکرده اند ؟

پاسخ : تا اکنون چنین ارقامی را ما بدست نداریم که چه تعداد مردم کشور را ترک کرده اند اما طبق معمول شاهد هستیم که روزانه تعدادی برای تجارت می روند و همچنان برای تداوی به پاکستان و به دیگر کشور ها رفت و امد دارند در حد اوسط روزانه تا یک هزار تن رفت و آمد دارند چون دیده شده که اکثریت این ها خانواده های شان در خارج از کشور زندگی دارند و در کشور های همسایه رفت و آمد می کنند .

و-م

ممکن است شما دوست داشته باشید