روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

طرح صلح دولت افغانستان را حمایت کنید

زلمی خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده امریکا در امور صلح افغانستان روز شنبه وارد کابل شد و با رهبران حکومت وحدت ملی پیرامون صلح و مسایل جاری در کشور صحبت کرد.

صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری در یک نشست خبری روز یکشنبه گفت که اولویت حکومت افغانستان و رئیس جمهور غنی، صلح است، اما صلحی که پایدار باشد و در آن دستاوردهای هجده سال گذشته و منافع ملی کشور حفظ شود، همچنان صدیقی پیرامون از سرگیری گفتگوهای صلح گفت که حکومت افغانستان طرح و نقشه برای پیشبرد روند صلح دارد، این طرح کوتاه ترین راه رسیدن به صلح است که از سوی رئیس جمهور غنی دنبال می شود.

گفتگوهای صلح میان امریکا و طالبان در حالی قرار است از سر گرفته شود که چین، پاکستان، امریکا و روسیه در یک نشسته چهارجانبه در مسکو به توافق رسیدند که مذاکرات صلح میان امریکا و طالبان باید هرچه زودتر از سرگرفته شود و طی اعلامیه مشترکی نیز تأکید نمودند که تنها راه رسیدن به صلح در افغانستان، گفتگو و مذاکره است و از طرف های درگیر جنگ نیز خواستند که آتش بس را رعایت کنند.

مردم افغانستان سالیان درازی است که در آتش جنگ های تحمیلی و نیابتی می سوزند و کوله بار ناشی از جنگ و خشونت این همه سال ها را با خود حمل می کنند، از این رو هر گامی که به خاطر برقراری صلح و ختم جنگ در افغانستان، برداشته می شود از آن استقبال می کنند، اما این پرسش نیز در اذهان شان مطرح می گردد که چگونه کشورهایی که همواره روی یک اعلامیه به توافق رسیده اند که راهی رسیدن به صلح، صرف از مسیر گفتگو و مذاکره میسر است و از طرف های درگیر جنگ نیز می خواهند که آتش بس را رعایت کنند، در عمل فیصله ها و اعلامیه های خود را جنبه اجرایی نمی دهند، زیرا این مسأله واضح و روشن است که این کشورها به ویژه پاکستان، روسیه و چین روابط نزدیک با طالبان دارند و گاه ناگاهی در این اواخر  طالبان در این کشورها سفر های داشته اند.

بناءً کشورهای همسایه، منطقه و جهان باید روند گفتگوهای صلح افغانستان را صادقانه کمک کنند و از طرح صلح دولت افغانستان که در واقع کوتاه ترین راه برای رسیدن به صلح عادلانه و پایدار در افغانستان است، از آن حمایت نمایند، زیرا رئیس جمهورغنی علاوه بر نشست پروسه دوم کابل که بسته پیشنهادی صلح را بدون قید و شرط به طالبان ارائه کرد، کنون نیز برای رسیدن به صلح پایدار و عادلانه، متعهد است و دروازه مذاکرات به روی طالبان را باز نگهداشته و از طالبان می خواهد با استفاده از این راه با دولت افغانستان وارد گفتگو شوند.

روی این اساس تاریخ شاهد است که صلح وارداتی و تحمیلی هیچگاهی پایدار و دایمی نخواهد بود.

جزء اینکه طالبان با مردم و حکومت افغانستان گرد یک میز بنشینند. و بایک گفتمان ملی به جنگ چهار دهه خاتمه دهند.

ممکن است شما دوست داشته باشید