روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

طرح تعدیل قانون انتخابات از سوی کابینه تصویب و رئیس جمهور آن را توشیح  نمود

طرح تعدیل، ایزاد و حذف در برخی از مواد قانون انتخابات بعد از مشوره با احزاب سیاسی، نمایندگان نامزدان ریاست جمهوری و نهادهای جامعه مدنی مرتبط به انتخابات، روزسه شنبه از سوی جلسۀ کابینه مورد تصویب قرار گرفت و توسط رئیس جمهور توشیح شد. به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، رئیس جمهور پس از توشیح قانون متذکره، گفت که این مسوده نتیجۀ اجماع قشر سیاسی افغانستان، نامزدان ریاست جمهوری و نهادهای مدنی مرتبط به انتخابات می باشد که بر ضرورت تعدیل تاکید داشتند.داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه نیز صحبت کرد و از اجماعی که برای این مسوده به وجود آمده است، ابراز امتنان کرد.

سپس استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور در رابطه به تعدیل قانون انتخابات به تفصیل صحبت کرد و افزود که طی دو روز گذشته ۲۰ ساعت جلسات پیوسته با حضور نمایندگان نامزدان احزاب سیاسی و نمایندگان جامعه مدنی مرتبط به انتخابات برگزار شد و روی ۳۹ مورد اصلاحات در قانون انتخابات به اتفاق آرا توافق صورت گرفت.

ممکن است شما دوست داشته باشید