روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

ضمن پدران و مادران ، کودکان هم بخوانند

کودکان عزیز ! می خواهم برای شما و فامیل های عزیز تان، بخصوص پدر جان و مادر جان شما مطلبی را بنویسم .

روزی دم یکی از کورس های آموزشی ایستاده بودم ، که متوجه شدم خانمی از یک مسئول کورس راجع به پسر خورد سال خود می پرسد . مسئول کورس گفت : پسر تان چه نام دارد و در کدام صنف درسی است ؟ خانم اسم پسر خود را گرفت و اضافه کرد : به خیالم به صنف سوم است  ، اما درست نمی دانم کدام مضمون و یا سمستر را میخواند . لطفأ به من بگویید آیا او به کورس می آید یا خیر ؟

من بسیار تعجب نمودم و با خود فکر کردم که این چگونه مادر است که تا هنوز درست نمی فهمد که پسرش کدام مضمون را می خواند . آیا وقتی از خانه می براید به کورس می رود و یا جای دیگری ؟

متأسفانه هستند والدینی که یا به علت مشکلات زیاد و یا بی اعتنایی به تعلیم و تربیه دختران و پسران خود، از رفتار و کردار فرزندان شان در بیرون از خانه بکلی بی خبر مانده اند .

با توجه به اینکه ارتباط داشتن معلمان ( کورس ها و مکتب ها ) با  والدین تان به حال شما مفید بوده و اکثر مشکل های تان با این تماس ها حل می شود ، بکوشید شما خود این ارتباط را میان معلم و فامیل تان برقرار نمایید . سعی کنید علاقمندی فامیل خود را به درس و تعلیم و امور کورس و مکتب جلب نمایید .

آگاهی معلمان شما از وضع فامیلی و آگاهی فامیل از مسایل داخل صنف تان جهت تعیین روش ها برای بهبود وضع درسی تان مفید و ثمر بخش خواهد بود .

معلمان محترم، بخصوص آنانیکه کودکان خورد سن را درس می دهند عمیقأ متوجه این موضوع باشندکه با برقرار کردن ارتباط با والدین کودکان وضع روحی و خانوادگی شاگردان خود را بهتر درک کرده می توانند . همچنان پدران و مادران این مسئولیت را بعهده دارندکه هیچگاه از فضای داخل کورس و صنف و یا مکتب فرزندان خود غافل نمانند .

دوستان حرفشنو ! در صورتیکه اقتصاد شما تقاضا کند میتوانید از کورس های آموزشی استفاده کرده و خود را در مضمونیکه ضعیف می بینید تقویه کنید. اینرا هم بدانید که اکثر کورسها  شما را طوریکه توقع دارید نمی آموزانند ، این بر شماست که باید استادان و معلمان را با سوال نمودن مجبور بسازید تا به سوال های  تان جواب داده و بدین قسم چیزی را که طالب کسب آن هستید بدست بیاورید .

عزیزان ! چون هوا هر روز در حال تغییر می شود ، امکان مبتلا شدن به امراض فصلی بیشتر شده می رود . ضرور است تا زیاد تر وقت خود را در خانه بگذرانید و از لباس هایی  استفاده نمایید که در این فصل موثر و مفید باشد .محمد یعقوب

ممکن است شما دوست داشته باشید