روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

ضرورت تأمین امنیت مساجد و اماکن مذهبی مورد بررسی قرار گرفت

درپی فعالیت و کار کرد کمیسیون عالی همآهنگی امنیتی مراسم دینی در سال گذشته، جلسۀ به هدف بررسی چگونگی تأمین امنیت مراسم دینی، مساجد و اماکن مذهبی عصر روز شنبه ۲۰ اسد، به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری برگزار شد.

دراین جلسه جنرال مراد علی مراد معاون وزارت دفاع ملی و رئیس گارنیزیون کابل، علی احمد اصغری معاون ریاست عمومی امنیت ملی محمد سالم حساس معاون معینیت ارشد امور امنیت وزارت امور داخله حضور داشتند. چگونگی تطبیق بهتر طرح تدابیر امنیتی مساجد، منابر و اماکن مذهبی دراین جلسه مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به فرا رسیدن ماه محرم و عاشورای حسینی درسال جاری، بر همآهنگی های بیشتر بین کمیسیون عالی همآهنگی امنیتی مراسم دینی و ارگان های امنیتی با مشارکت مردم در تأمین امنیت مساجد و اماکن مذهبی در سطح کل کشور تأکید شد.

معاون رئیس جمهور از اجراآت و همآهنگی ادارات دولتی در زمینه تطبیق طرح تدابیر امنیتی مساجد و اماکن دینی در سال گذشته قدر دانی کرده و ادامۀ فعالیت کمیسیون عالی همآهنگی امنیتی مراسم دینی را یک ضرورت تلقی کرد.

استاد دانش به ارگانها مسؤل امنیتی هدایت داد تا قبل از فوت وقت، برای ارزیابی و اجراآت بهتر در تأمین امنیت مساجد و اماکن مذهبی، تدابیر مقتضی را از همین اکنون روی دست گیرند.

ممکن است شما دوست داشته باشید