روزنامه ملی انیس
روزنامه انیس یکی از قدیمی‌ترین روزنامه‌های چاپی در افغانستان می‌باشد. این روزنامه برای اولین بار در 15 ثور سال 1306 ه ش اولین نسخهٔ خود را در کابل منتشر کرد.

صلح و آشتی تقاضای مردم است  طرفین درگیر جنگ باید به آن پاسخ بدهند

قاضی محمد امین وقاد یک تن از علمای جید کشور و عضو بلند پایه شورای عالی صلح در رابطه به زندانیان فوق الذکر به رسانه ها چنین گفت:«… آزاد شدگان از طرف ملت سفیران صلح خواهند شد، دوباره به جنگ نه، بل به زندگی عادی شان رو خواهند آورد. برای آنان زمینه معیشت مساعد خواهد گردید و امنیت آنان تأمین خواهد شد.» وی این را فرصت خوب و حالت استثنایی دانسته از مخالفین مسلح«گروه طالبان» خواست تا به صدای صلح جواب مثبت بدهند. مردم ما شاهد بودند که طالبان در روز های متبرک عید سعید فطر گروه، گروه وارد شهر ها، در مرکز ولایات و ولسوالی ها گردیده با دوستان و اقارب شان دید و بازدید نمودند. آنان از نزدیک دیدند که مردم غیور، صبور و تشنه به صلح افغان از رو آوردن آنان به زندگی مسالمت آمیز به گرمی استقبال نموده برای شان خوش آمدید گفتند و با دسته های گل از آنان استقبال نمودند. تعدادی از خوشی بسیار زیاد اشک ریختند و به صلح دوامدار امیدوار گردیدند. یک تعداد مسؤلین دولتی درمرکز و ولایات از ورود آنان به شهرها به گرمی استقبال کردند.

ویس احمد برمک وزیر امور داخله به یکی از گوشه های شهر کابل رفته بعد از دیدن وخوش آمدید گفتن ها با آنان عکسهای یادگاری گرفتند. در ولایات لوگر یک تعداد مسؤلین طالبان مقیم آن ولایت به مرکز ولایت شهر پل علم آمدند نماز عید را با مقامات دولتی یک جا ادا نموده در مهمانی که از طرف مقامهای آن ولایت ترتیب گردیده بود شرکت نمودند و با مسؤلین امنیتی و دفاعی عید مبارکی نمودند. روز بعد یک تعداد منسوبین آن ولایت در منطقه چلوزایی ولسوالی برکی برک رفته با تعدادی از گروه طالبان مقیم آنجا دیدار نمودند. در ولایت ننگرهار یک تعداد مسؤلین طالبان که در مراسم عید سعید فطر در شهر جلال آباد آمده بودند در مهمانی والی آنجا شرکت ورزیدند. در ولایت هرات قوماندان امنیه آن والا به ساحه طالبان رفته با آنان دیدار کرده در مهمانی آنان شرکت کرد. در ولایت فراه طالبانی که به شهر آمده بودند از طرف والی آن ولایت به گرمی استقبال گردیده مهمان نوازی شدند. به همین منوال در ولایت های زابل، پکتیا، پکتیکا، خوست و… در مراکز و ولسوالی ها دید و بازدید بین افغانها صورت گرفت. طی همین مدت از چهره های خسته از جنگ و برادرکشی آنان واضح معلوم میگردید که اکثریت مطلق آنان آرزوی صلح پایدار را در کشور دارند و آماده گفت و گو های صلح بین الافغانی می باشند، ولی رهبران آنان که به اشاره دشمنان مردم افغانستان که تمویل کننده و رهبری کننده جنگ در خارج از کشور ویران شده ما می باشند و به فعالیت های تخریبی شان ادامه میدهند و نمی گذارند مردم ما در فضای اخوت و برادری زندگی نمایند و وطن خویش را دوباره به طرف رشد و ترقی سوق داده برادروار زندگی اجتماعی خویش را سپری کنند.

حضور گستره طالبان در مراکز ولسوالی ها و ولایات کشور و شرکت آنان در نماز های عید سعید فطر در کنار نظامیان افغان باعث دلگرمی مردم ما شده است. بیشتر مردم خواستار تداوم آتش بس و ختم خصومت ها، جنگ و خون ریزی در کشور می باشند. حقیقت مسلم است که بعد از چندین سال جنگ و برادرکشی به معنی حقیقی آن عید در کشور جنگ زده افغانها برپا گردید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور در رابطه به خوشی های مردم سرزمین ما چنین گفت:«… این اولین عید است که کودکان افغان پس از سالها، عید را به آرامش سپری می کنند و بخاطر آرام به کوچه ها، بازارها و پارکها گشت و گذار نموده از بزرگسالان عیدی میگیرند و بهترین عید برای کودکان ما امنیت است.»

وی تأکید نمود که در صفوف حکومت افغانستان و گروه طابان در مورد صلح اجماع موجود است و همه صلح میخواهند خوشبختانه جامعه جهانی هم در مورد صلح افغاسنتان اجماع دارد. رئیس جمهور محمد اشرف غنی بعد از استقبال مردم از آتش بس به صلح مصمم تر از گذشته گردیده چنین بیان داشت«… سه روز آتش بس نشان داد که صلح به اجماع سراسری تبدیل شده است.» وی آتش بس را که میعاد آن تکیل گردید نظر به استقبال و خواست مردم برای مدت ده روز دیگر تمدید نموده گفت برای مدت بیشتر حتا برای یکسال دیگر هم حاضر می باشد آنرا تمدین نماید، ولی گروه طالبان به خواست میلیونها تن اتباع این سرزمین که همه صدای صلحخواهی را بلند نمودند جواب منفی داده آتش بس را تمدید نکردند.

حقیقت مسلم است که پایان هر خصومت، جنگ و جدال بخصوص میان برادران همدین و هموطن صلح است و این صلح از طریق گفت و گو ها به پیروزی نهایی خویش رسیده میتواند. پس چه زیباست که هموطنان ما که خود را منصوب به گروه طالبان میدانند طوریکه در روز های عید و ایام آتش بس یک دیگر را در آغوش گرفته به نیروهای دفاعی و امنیتی افغان برادر خطاب نمودند دایمی گردد و هیچ یک برادر سلاحش را به رخ برادرش نکشد و خوشی های سه روزه را که به مردم به ارمغان آورده بودند به شکل دوامدار ادامه دهند. طی همین سه روز عید سعید فطر، طالبان، مردم عوام افغان و هم نیروهای دفاعی و امنیتی تشنه صلح را از نعمت بزرگ الهی بهرمند سازند. باید خاطرنشان نماییم اینکه طی همین سه روز قبلاً ذکر شده برای مردم رنجدیده افغان فرصتی پیدا شد تا طرفهای درگیر جنگ آتش بس کنند و از سنگرهای شان برخیزند یک دیگر را برادر خطاب نمودند در آغوش بگیرند.

مردم افغانستان از رهبری گروه طالبان تقاضا دارند که طبق هدایت قرآنکریم که صلح را خیر گفته است و آنرا به خیر وفلاح بشریت میداند عمل نموده راه مذاکره و گفت و گوهای بین الافغاین را در پیش گیرند تا باشد جوانان ما که نیروی سازنده این سرزمین است عوض اسلحه قلم و کتاب را بدست گرفته در اعمار مجدد این وطن ویران شده گامهای عملی بردارند و خود شان نیز از مسافرت های اجباری در کشور های بیگانه نجات پیدا نمایند فرزندان شان نیز در زادگاه آبایی خویش به تعلیم و تربیه خود ادامه بدهند. این امید شهروند افغان که برای صلح و ثبات در کشور در وجود هرکدام آنان زنده شده را به حقیقت مبدل سازند، درغیر آن به نابودی حتمی مواجه خواهند شد، زیرا اکثریت کشور های منطقه و فرا منطقه راجع به صلح در وطن عزیز ما اجماع دارند، صلح پیاده خواهد گردید، ولی آنانیکه در رابطه به موضوع مخالفت میسوزند به نابودی سوق داده  خواهند شد.

احمدی

ممکن است شما دوست داشته باشید