روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

صلح آمدنی است، اما حوصله داشته باشید تا صلح باعزت و پایدار برقرار گردد

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شام روزپنجشنبه با اعضای مجلسین شورای ملی و خانواده های شان که بخاطر بازدید از ارگ ریاست جمهوری آمده بودند، دیدار کرد.
در این دیدار که بانوی اول کشور، معاون دوم ریاست جمهوری، مشاور امنیت ملی، رئیس مشرانو جرگه و هیات اداری مجلسین شورای ملی نیز حضور داشتند، ابتدا گل پادشاه مجیدی وزیر دولت در امور پارلمانی صحبت کرده، گفت: نقش شورای ملی در زمینه های تحکیم نظام و بقای جمهوریت، مهم است.
وی افزود که نمایندگان مردم همواره بخاطر حمایت از مردم سالاری، آزادی و حفظ حقوق اتباع بر مبنای قانون اساسی صدای خود را بلند کرده اند. آنان در دو دهۀ گذشته در کنار حکومت قرار داشته و در راستای تحکیم نظام تلاش نموده و در پروسۀ صلح موقف گیری شان قابل قدر می باشد.
بعداً شکران غوثی پسر شهناز غوثی عضو ولسی جرگه، صحبت نمود و از دعوت رئیس جمهور و اینکه فرصت فراهم گردید تا از ارگ که کانون رهبران و معرف تاریخ با شکوه کشور است، دیدن نمایند، تشکر نمود.
وی افزود: ما اکنون پی بردیم که حکومت در اتاق تاریک و سیاه نیست، بلکه در اتاق شیشه یی است که تمام جهات آن مشهود می باشد و موقف گیری قاطع رئیس جمهور در راستای حفظ جمهوریت، آزادی بیان، حقوق بشر و حفظ دستآوردهای ۱۹ سال گذشته، قابل ستایش است.
سپس حسینه حیات به نمایندگی از خانواده های اعضای شورای ملی صحبت کرد و از رئیس جمهور خواست تا با تمام توان، صلح پایدار و باعزت را در کشور برقرار نماید.
رئیس جمهور غنی پس از استماع صحبت های آنان، از اعضای خانواده های نمایندگان مردم در شورای ملی بخاطر تشریف آوری شان به ارگ تشکر کرده، گفت که زیبایی نظام جمهوریت در این است که هر فرد در آن زمینۀ پیشرفت و شرف خدمت را پیدا می کند.
رئیس جمهور گفت که صلح آمدنی است، اما حوصله داشته باشید تا صلح باعزت و پایدار برقرار گردد.
رئیس جمهور غنی با اشاره به سفر اخیرش به قطر تصریح کرد که نتایج این سفر نهایت مثبت بود. وی ضمن تاکید بر اعمار صلح، در بارۀ قدامت تاریخی ارگ معلومات داده، گفت که اکنون شما به ارگی آمده اید که در آن مخروبه باقی نمانده و سبز شده است و ما تمام افغانستان را سبز میسازیم.

ممکن است شما دوست داشته باشید