روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

صدیقی: روند صلح برای طالبان یک فرصت است

سخنگوی ریاست جمهوری می گوید، حتی اگر گروه طالبان حمایت آی.اس.آی پاکستان را نیز با خود داشته باشد، هرگز نمی تواند در افغانستان به قدرت بر گردد.

صدیق صدیقی دیروزدر یک نشست خبری گفت، حکومت افغانستان در قسمت روند صلح یک نقشه راه بسیار واضح دارد، و یکی از اصل های مهم این نقشه راه، حفظ منافع مردم افغانستان است.

او افزود: “افغانستان با متحدین خود مشترکا روی روند صلح کار کرده است و ما هنوز در مرحله تفاهم و گفتگوها هستیم.
در مراحل جدی 
این پروسه که گفتگوی مستقیم با طالبان است و بعدا مسله مذاکره است، حکومت افغانستان متعهد است که تمام موارد عمده را در نظر بگیرد و این پروسه را با تدبیر به پیش ببرد”.

سخنگوی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: “آنچه که خواست سازمان ملل است برای حفظ دست آورد ۱۸ سال گذشته افغانستان، خواست حکومت نیز است، اما وقتی ما وارد مرحله اصلی پروسه صلح شدیم، حکومت افغانستان این پروسه را همه شمول خواهد ساخت و تیمی که از سوی افغانستان وارد مذاکره می شود، یک تیم همه شمول خواهد بود.”

او تاکید کرد: “طالبان یک ارتباط سیستماتیک با استخبارات پاکستان در گذشته داشته است، اما هیچ امکان ندارد که طالبان به عنوان یک رژیم دوباره به افغانستان برگردد، حتی اگر حمایت آی اس آی پاکستان را با خود داشته باشد.”

صدیقی اضافه کرد، روند صلح برای طالبان یک فرصت است و در غیر آن، این گروه توانایی آن را ندارد که بر افغانستان تسلط پیدا کند.

ممکن است شما دوست داشته باشید