روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

صدها تن در شهرهای بزرگ امریکا به حمایت از رابرت مولر مظاهره کردند

صدها تظاهر کننده به سرک های شهرهای بزرگ امریکا برآمده، خواستار حمایت از رابرت مولر مشاور خاص تحقیقات در مورد ارتباط بین دونالد ترمپ صدها تن در شهرهای بزرگ امریکا به حمایت از رابرت مولر مظاهره کردند.

و روسیه، شدند.این تظاهرات ناوقت هشتم نومبر در حالی صورت گرفت که مجلس نماینده‌گان امریکا که در کنترول دموکرات ها قرار دارد، اجلاس فوق العاده را در مورد برکناری جف سشن لوی خارنوال آن کشور توسط دونالد ترمپ، دایر کرد.دونالد ترمپ از جف سشن انتقاد کرده بود که از دخالت در تحقیقات رابرت مولر مشاور خاص در امور تحقیقات اتهام مداخله روسیه، امتناع کرده است.صدها تن در “تایمز سکویر” شهر نیویارک گرد آمده شعار می دادند که”رابرت مولر را بگذارید”و هیچ کس بالاتر از قانون نیست.”تظاهرات مشابه در شیکاگو نیز صورت گرفت و سناتور دموکرات دیک دوبنز (Dick Durbin) نیز به آنها پیوست.حدود پنجصد تن در برابر قصر سفید در واشنگتن هم تجمع کرده بودند.اخیراً دونالد ترمپ از جف سشن خواست تا استعفا کند و اورا با وایت ایکر(Whitaker) تعویض کرد که از رابرت مولر انتقاد کرده، خواستار محدویت در تحقیقات وی شده بود.

ممکن است شما دوست داشته باشید