روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

صدها اثر تاریخی به دست آمده ،درموزیم ملی  به نمایش گذاشته شد

ازپنجصد و بیست و دو اثر تاریخی یی که اخیراَاز نزد قاچاقبران به دست آمده است ، در موزیم ملی رونمایی شد.

این آثار توسط موظفان گمرک میدان هوایی کابل که به خارج از کشور قاچاق می شد، به دست آمده اند.

به گزارش آژانس باختر، از جمله این آثار یک اثر آن که مربوط به دوره بودایی در کشور است، توسط یک محقق هانگ کانگی به پوهاند محمد رسول باوری معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ که برای گشایش نمایشگاه گنجینه افغانستان به هانگ کانک سفر کرده بود تسلیم داده شده بود.

به اساس معلومات فهیم رحیمی رئیس موزیم ملی از جمله آثار یاد شده ۱۹ اثر آن توسط موظفان ریاست عمومی امنیت ملی از نزد قاچاقبران به دست آمده است.

پوهاند محمد رسول باوری در مراسم رونمایی این آثار در موزیم ملی گفت که فرهنگیان همیشه از قاچاق آثار تاریخی شکایت دارند، اما امروز شاهد پنجصد و بیست  و دو اثری هستیم که از نزد قاچاق بران آثار تاریخی به دست آمده و در موزیم ملی کشور به نمایش گذاشته شده است.

به گفته وی، وزارت اطلاعات و فرهنگ از تمام کشور های جهان افراد و اشخاصی که آثار تاریخی افغانستان نزد آنان است، خواسته است که مطابق به معیار های بین المللی آن ها را که سرمایه ملت افغانستان است، دوباره به این کشور بر گردانند.

بعد ولی تمیم معین گمرکات وزارت مالیه صحبت کرد و گفت که معینیت گمرکات وزارت مالیه به شعبات مربوط در میدان های هوایی و مناطق سرحدی هدایت داده است که به صورت جدی جلو قاچاق آثار تاریخی گرفته شود.

ممکن است شما دوست داشته باشید