روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

صحبت رئیس جمهور غنی با قوماندانان قول اردوهای ۲۰۹ شاهین و ۲۱۷ پامیر

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به سلسلۀ بررسی وضعیت امنیتی ولایات کشور، در دو نشست امنیتی طی دو روز گذشته، با قوماندانان قول اردوهای ۲۰۹ شاهین و ۲۱۷ پامیر و همچنان رئیس عمومی کشف و جرایم وزارت امور داخله و قوماندان عمومی قطعات خاص، از طریق ویدیوکتنانس صحبت کرد.
در این نشست‌ها که داکتر حمدالله محب مشاور امنیت ملی نیز حضور داشت، رئیس جمهور در نشستی که با قوماندانان قول اردوهای ۲۰۹ شاهین و ۲۱۷ پامیر انجام شد، ابتدا گزارش وضعیت عمومی امنیتی در مناطق مربوطۀ قول اردوهای متذکره را استماع کرد.
رئیس جمهور روی توجه بیشتر به اکمالات و تجهیزات نیروهای امنیتی و دفاعی تأکید ورزید و گفت که امنیت سرحدات به ویژه بنادر حیرتان و آقینه که اهمیت ویژۀ اقتصادی دارند، کلیدی است.
رئیس جمهور غنی گفت که در قسمت حکومتداری محلی، کار مردمی و امنیت جوزجان، سرپل و کوهستانات و سایر بنادر تجارتی توجه بیشتر صورت گیرد.
رئیس جمهور کشور تصریح کرد که عملیات‌های که از سوی نیروهای امنیتی و دفاعی انجام می شود، باید در حفظ ساحات تسخیر شده و همچنان امنیت بدخشان، تخار، کندز و بغلان توجه شود و در زمینۀ مبارزه علیه مواد مخدر و قاچاق تشریک مساعی بیشتر صورت گیرد.
رئیس جمهور در این نشست با رئیس عمومی کشف و جرایم وزارت امور داخله و قوماندان عمومی قطعات خاص در خصوص مبارزه با جرایم، مواد مخدر، گروپ‌های مسلح غیر مسئول و غاصبین صحبت کرد.
رئیس جمهور غنی تأکید کرد که باید مردم از کارکردهای پولیس به ویژه در شهر کابل، راضی باشند، با مردم از نزدیک کار صورت گیرد و اعتماد سازی بیشتر گردد.
رئیس جمهور از قوماندان قطعات خاص بخاطر عملیات‌ها و اجراآت اخیر شان تشکر کرد و از وی خواست تا در سطح کابل و ولایات پلان‌های عملیاتی خود را تشدید ببخشد.
رئیس جمهور غنی در خصوص بهتر شدن اعاشه، توجه به تاسیسات، تداوی به موقع مجروحین و ایجاد مراکز بیشتر تعلیمی به آنان، تأکید کرد و از نیروهای قوماندانی عمومی قطعات خاص بخاطر مهار حمله تروریستی دیروز در شهر کابل و جلوگیری از تلفات بیشتر هموطنان، تشکر ویژه نمود.
در این ویدیوکتنانس‌ها، رئیس جمهور غنی از قوماندانان قول اردوهای ۲۰۹ شاهین و ۲۱۷ پامیر و همچنان رئیس عمومی کشف و جرایم وزارت امور داخله و قوماندان عمومی قطعات خاص خواست که با درنظرداشت راهنمایی‌های وزارت صحت عامه، در راستای مبارزه با ویروس کرونا توجه جدی نمایند.

ممکن است شما دوست داشته باشید