روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

صحبت رئیس جمهور غنی با قوماندانان قول اردوهای قوای خاص و قوای هوایی

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی‌افغانستان روزیکشنبه با قوماندانان قول اردوی قوای خاص و قول اردوی قوای هوایی از طریق ویدیوکتنانس صحبت نمود.
در این ویدیوکتنانس که داکتر حمدالله محب مشاور امنیت ملی نیز حضور داشت، ابتدا دگر جنرال محمد فرید احمدی قوماندان قول اردوی قوای خاص و دگرجنرال فهیم رامین قوماندان قول اردوی قوای هوایی، ضمن ارائه گزارش از دستآوردهای اخیر و برنامه‌های محاربوی بعدی شان، مشکلات قطعات مربوطه شانرا در عرصه‌های مختلف، با سرقوماندان اعلی قوای مسلح شریک ساختند. سپس رئیس جمهور غنی صحبت نمود و به آنان در خصوص رفع به موقع ضروریات و نیازمندی‌های مادی و تخنیکی و سرمایه گذاری بیشتر روی ارتقای ظرفیت‌ها، هدایات لازم داد.
در اخیر این ویدیوکتنانس به قوماندانی قول اردوی قوای خاص و قوماندانی قول اردوی قوای هوایی هدایت داده شد تا با توجه به جدی بودن تهدید شیوع ویروس کرونا، تدابیر خیلی جدی را به منظور حفظ سلامت پرسونل شان، روی دست گیرند.

ممکن است شما دوست داشته باشید