روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

صادقانه پیرامون آبادی کشور تلاش کنیم

مردم افغانستان با سپری نمودند سالهای جنگ و اختناق، امروز خوشبختانه به آرزوی دیرینه شان که همانا صلح، ثبات، استقلال و آزادی کشور است، دست یافته اند و به امید خداوند عزوجل روزهای خوش و با سعادت را نیز در پیشرو خواهند، داشت.

از اینرو وضعیت کنونی، فضای صلح و ثبات در کشور از عموم شهروندان افغانستان می طلبد تا دست برادری و همدلی را باهم داده از فرصت های پیش آمده استفاده اعظمی ببرند و نگذارند تا دشمنان صلح و آرامش کشور با استفاده از جو سیاسی که بدون شک در گذر است، فضای یأس و نا امیدی را در میان مردم ما مستولی سازند، زیرا تجربه این همه سالهای پسین نشان داده که نسخه ها و فرمایشات، بیرونی ها نه تنها مردم مسلمان و آزاده افغانستان را به مدارج عالی از ترقی، سعادت وخوشبختی نرسانده، بلکه مشکلی به مشکلات ما افزوده مردم و نظام ما را به چالش کشانده است در حالیکه قوای بشری و مواد وافر معدنی در کشور وجود دارد که می شود با استفاده از این دو منبع کشور را به خود کفایی سوق داد.

روی این اساس راه حلی که می تواند کشور و اقتصاد ما را در میان مدت، رشد و به مدارج عالی برساند، تعهد شهروندان کشور نسبت به منافع ملی و مصالح علیای کشور است.

هرچند بعد از تحول سیاسی در کشور و سرو سامان گرفتن، اداره عامه، طبعاً مشکلات اقتصادی وجود می داشته باشد، اما به صراحت گفته می توانیم که این مشکلات اقتصادی، مقطعی و زود گذر است، انشاءلله که با تلاش صادقانه مسئولان امور آینده روشنی در انتظار مردم افغانستان خواهد بود.

روی هم رفته مسأله یی که باید در اولویت نخبگان اقتصادی، سیاسی و آنانی که سنگ وطندوستی، تعهد به مردم و کشور را، به سینه می گوبند، قرار بگیرد، اینست که باید مسئولان امور مشترکاً و صادقانه تلاش کنند تا در آینده نزدیک، مشکلات اقتصادی کشور به حد اقل برسد،نگرانی مردم افغانستان از ناحیه بحران اقتصادی که امروز سرخط رسانه های بیرونی را به خود اختصاص داده مرفوع گردد، زیرا یگانه مشکلی که صد راه روی پا ایستادن مردم افغانستان در این همه سال ها قرار داشت، تداوم جنگ های تحمیلی و خشونت در کشور بود که اکنون به یاری پروردگار عالمیان این معضل حل و تمام مردم افغانستان در یک فضای صلح و برادری در زیر بیرق نظام امارت اسلامی به سر می برند که بدون شک اگر دست به دست هم دهیم، منافع ملی را ارجحیت دهیم، انشالله آنروز دور نخواهد بود که به مشکلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نیز فایق آییم.

ممکن است شما دوست داشته باشید