روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

صادارت افغانستان افزایش یافته است

مقامهای امارت اسلامی می‌گوید که در یک هفتۀ گذشته ۵۲ هزار و ۲۵۵ متریک تن انتقالات از طریق خط آهن صورت گرفته است.
ادارۀ خط آهن در خبرنامه‌یی گفته است که این انتقالات از طریق بندرهای حیرتان، تورغندی و آقینه انجام شده است.
به اساس معلومات این اداره، این انتقالات شامل مواد نفتی و غیرنفتی و دیگر کالاها می‌شود.
در خبرنامه آمده است که از طریق بندر حیرتان (۳۱۷۲۲) تن از طریق بندرآقینه (۷۵۸۹)تن و ازطریق بندر تورغندی (۸۹۱۸) تن کالا وارد افغانستان شده است که مجموعاً (۴۸۲۲۹) تن می‌شود.
این اداره همچنان گفته است که در یک هفتۀ گذشته مجموعاً (۴۰۲۶) تن صادرات از افغانستان صورت گرفته که بخش بزرگ آن کشمش بوده است. به اساس معلومات، این صادرات به کشورهای ازبکستان و ترکمنستان صورت گرفته است.

ممکن است شما دوست داشته باشید